EU zabranjuje hemikalije koje dokazano štete pčelama

EU zabranjuje hemikalije koje dokazano štete pčelama

SHARE

Od 1850. godine istrijebljene su 23 vrste pčela i osa koje oprašuju biljke,Države članice EU-a su na Stalnom odboru za biljke, životinje, hranu i stočnu hranu kvalificiranom većinom podržale prijedlog Evropske komisije o zabrani korištenja tri najčešća neonikotinoida (klotianidin, imidakloprid i tiametoksam) za sve poljoprivredne usjeve na otvorenom kako bi zaštitili pčele i ostale oprašivače. Zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec pozdravlja ovu odluku:

Godinama svjedočimo smanjenju populacije pčela. Naime, od 1850. godine istrijebljene su 23 vrste pčela i osa koje oprašuju biljke.

Pčele i drugi oprašivači imaju veliku ulogu u očuvanju bioraznolikosti i proizvodnji naše hrane pa moraju biti zaštićeni.

Zabrana najčešće korištenih neonikotinoida važan je korak za preokretanje pada populacije pčela u Evropi.

Prema procjenama koje je objavila Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA), većina pesticida na bazi neonikotinoida predstavlja rizik za divlje pčele i medonosne pčele. Stoga su u rezoluciji Evropskog parlamenta u martu ocve godine pozvali na provedbu sveobuhvatne i dugoročne strategije za zdravlje i repopulaciju pčela.

“Tada smo zatražili uspostavu akcijskog plana za borbu protiv smrtnosti pčela i ukidanje odobrenja svih aktivnih supstanci u pesticidima koje ugrožavaju zdravlje pčela – kaže Škrlec, zastupnik u Evropskom parlamentu iz Hrvatske.

Kako neonikotionidi djeluju na pčele?
Tokom provođenja istraživanja vezanih uz razloge smanjivanja populacije pčela, primijećene su anomalije u njihovom ponašanju. Uočena je dezorijentiranost zbog koje pčele nisu mogle pronaći svoju košnicu, prestale su “plesati” u košnici kako bi ostalim pčelama pokazale put prema nalazištu hrane te su se čak prestale brinuti za potomstvo.

Zbog toga je došlo do opustošenja košnica, a pčele ličinke su ugibale od gladi. Naučnici su zaključili da je vjerovatni razlog za takvo zbunjujuće ponašanje pčela pesticid koje se miješa u sredstvo za zaštitu biljaka i koji je baziran na neonikotinoidu. Sličnog sastava kao i nikotin u cigaretama, djeluje na pčele poput droge koje čak postaju “ovisne” i traže polja koja su tretirana tim pesticidom.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY