Septembar i oktobar na pčelinjaku: ZADNJI VOZ ZA INTERVENCIJE NA PČELINJAKU I...

Septembar i oktobar na pčelinjaku: ZADNJI VOZ ZA INTERVENCIJE NA PČELINJAKU I OTKLANJANJE EVENTUALNIH NEDOSTATAKA!

SHARE

Piše: Elvir Šehić, predsjednik UP “Bihać”
Tel: 061/790-039.

Cvijet i pčela čine jednu skladnu cjelinu. Koliko smo samo puta uživali i odmarali tokom ljeta gledajući kako pčele sakupljaju nektar i polen sa cvijeća i slušali melodično zujanje iz našeg pčelinjaka? No, kako ljeto odmiče, sve je manje mogućnosti za takav ugođaj i sve rjeđe imamo priliku uživati u toj harmoniji. Ljeto je na izmaku, a tako i pčelarska sezona. Pčele se uveliko pripremaju za najkritičniji period svog života. Pčelar ima sada neodgodivu dužnost da pomogne pčelama da se što bolje pripreme za zimu i period mirovanja. Septembar i oktobar su jako važni mjeseci u pčelarskom kalendaru jer su uvod u zimu i zadnji voz da se interveniše na pčelinjaku i otklone eventualni nedostaci.

Ova pčelarska sezona će se na žalost jako dugo pamtiti kao jedna od najtežih sezona u posljednih 50-60 godina. Ja kao pčelar praktičar sa 25 godina staža na pčelinjaku ne pamtim goru i težu sezonu ali ni puno starije kolege se ne sjećaju ovako loše godine. Vrlo je malo pčelara koji su imali sreće da se nalaze na određenim „mikro lokacijama“ gdje je takođe bila oskudna količina meda za izvrcati.

U septembru nema pčelinje paše ali ipak pčele su aktivne i donose vodu, polen i vrlo malo nektara sa određenih biljaka. Aster je jedna od rijetkih biljaka koje u septembru pčelama obezbijede dosta polena i manju količinu nektara pa je dobro posaditi je u blizini pčelinjaka.

Nakon vrlo teške zime gdje je po nekim podacima pčelinji fond na području Federacije BIH stradao čak 60% usljedilo je još teže ljeto. Sušno i vjetrovito ljeto nisu dozvolili pčelama da prikupe dovoljne količine meda za zimovanje i pčelari su morali intervenisati dopunom zimnice. Oni pčelari koji nisu iz nekog razloga dopunili dovoljnu količinu hrane za zimovanje moraju to uraditi najkasnije početkom septembra. Prošle godine u ova doba, pisali smo kako “Svaka marka koja se sada uloži za zazimljavanje, vratit će se u narednoj sezoni višestruko“! Nažalost, to se nije opravdalo. Na vremenske prilike ne može utjecati i tačka.

Mnogi su pčelari demoralisani i na granici odustajanja od pčelarstva. Ipak, ne smijemo zapostaviti pčele i dozvoliti da uđu u zimu bez dovoljne količine hrane i neočišćene od nametnika. Poslove koje trebamo obaviti moramo uraditi na vrijeme i pokušati pomoći pčelama da prebrode narednu zimu i nadati se da se prošla zima i ovo ljeto nikad ponoviti neće.

SEPTEMBAR

Ne smijemo zapostaviti pčele i dozvoliti da uđu u zimu bez dovoljne količine hrane i neočišćene od nametnika.

Kad nastupi mjesec septembar, uglavnom svi važniji radovi za uzimljavanje pčela bi trebali biti završeni, pojedini poslovi koji nisu urađeni u prethodnom mjesecu mogu se nastaviti u septembru. Ali treba voditi računa da poslove koje ne uradimo u septembru, vjerovatno nećemo imati prilike da uradimo kasnije, a ako i bude prilike, neće biti bez posljedica. U mjesecu septembru nema pčelinje paše ali ipak pčele su aktivne i donose vodu, polen i vrlo malo nektara sa određenih biljaka. Pčele nastavljaju pripremu za zimovanje propolisanjem pukotina na košnicama, preslaganjem meda itd.

Dopuna zaliha hrane šećernim sirupom omjera 1:1

Nadražajno prihranjivanje za stimulisanje matice na zalijeganje treba prekinuti u početku ovog mjeseca. Potrebno je nastaviti ako iz nekog razloga nije završeno sa prihranom društva koja je započela u avgustu kao nadopuna zimnice. Šećerni sirup se spravlja u odnosu jednog dijela šećera i jednog dijela vode, ali ako je vrijeme hladnije, potrebno je praviti gušći sirup sa omjerom 1 litar vode na 2 kg šećera. Veliki dio pčelara preventivno dodaje u ovom mjesecu lijekove za nozemozu.

Važno je istaknuti da je upotreba antibiotika zabranjena i čak preventivno liječenje nepotrebno. Da osiguramo pčele od ove opasnosti dovoljno je imati higijensko pojilo i otkloniti med medljikovac iz košnica i na pčelinjaku primjenjivati higijensko sanitarne mjere.

Na pčelinjim društvima vidno se osjeća da se približava zasluženi period mirovanja. Svako uznemiravanje pčela i otvaranje košnica moramo svesti na minimum i samo u opravdanim slučajevima na krajnje oprezan način to raditi. Naglo se smanjuje prostor u košnici koji pčele pokrivaju. Septembar je posljednji mjesec pred zimu gdje se može dopuniti hrana za prezimljavanje. Kasnije zbog smanjene aktivnosti pčela i vremenskih prilika pčele uglavnom ne mogu dodanu hranu izventilirati i poklopiti. U tom slučaju, dodana hrana ukisne i postaje štetna za pčele.

Potrebno je u toku mjeseca septembra, ako pregledamo društva, posebno obratiti pažnju na opasnu bolest zatvorenog legla – američku kugu. Zbog smanjene površine legla simptomi su lakše uočljivi. Ova bolest se prepoznaje po raštrkanom leglu, ulegnutim voštanim poklopcima legla koji su promijenili boju i imaju rupice na sredini. U takvoj ćeliji larva je istrunula, razvlači se i uglavnom ima neprijatan miris. Ovakvi slučajevi se odmah prijavljuju udruženju pčelara i nadležnoj veterinarskoj ustanovi.

Poslije toga postupa se po nalozima veterinarskog inspektora. Jednoj prosječnoj pčelinjoj zajednici potrebno je oko 15-20 kg meda za prezimljavanje. Veće količine hrane u košnici tokom zime poboljšavaju toplotni režim i mikroklimu jer med akumulira toplinu i sprječava naglu promjenu temperature u košnici. Pčelinje zajednice povećavaju broj stražarica na letu i čak propolisom smanjuju ulaze u košnicu. Pčelinje zajednice koje su kvalitetno pripremljene za zimovanje u ovom periodu nemaju trutova u košnici.

Izgled zdravog legla

Ako uočimo na letu neke košnice trutove obavezno moramo pregledati i sanirati to društvo. Pčele u ovom mjesecu često, ako su u blizini voćnjaci i vinogradi sakupljaju i slatke sokove od jesenjeg voća i grožđa, prerađujući ih u med. Takav med kao i medljikovac nije dobar za zimovanje pčela pa pčelari koji imaju u blizini nasade voća i grožđa moraju posebno biti obazrivi. Pojedini pčelari krajem ovog mjeseca ispod donjeg nastavka postavljaju matičnu rešetku kao zaštitu protiv miševa, leptira i rovčica. Posebno se mora u ovom mjesecu obratiti pažnja na stabilnost postolja i po potrebi učvrstiti i obnoviti ista. Iako do zime i snijega ima još vremena ne treba odlagati poslove koji dovode do uznemiravanja pčela i potrebno je to obaviti dok pčele još nisu u klubetu.

OKTOBAR

Oktobar je uglavnom od svih mjeseci u godini najstabilniji kad su u pitanju vremenske prilike. To je mjesec u kojem se aktivna sezona privodi kraju. Vrlo malo imamo posla na pčelinjaku i sve se uglavnom svodi na završne radove oko pripreme za zimu. Ovaj jesenji mjesec zna biti jako topao pa pčele dobro “opće” sa prirodom.

Pčele znaju u ovom mjesecu iskoristiti stabilno vrijeme za unos polena sa jesenjskih biljki koje izdašno daju polen ako je u prethodnim mjesecima bilo kiše. Taj unos polena je jako važan za zimovanje pčela, jer količina polena u košnici se dovodi u vezu sa uspješnim i lakšim prezimljavanjem pčelinje zajednice. Toplo vrijeme se zna odužiti skoro cijeli oktobar i u narodu se obično kaže da je to miholjsko ljeto.

Nije rijetkost da u oktobru temperature dostignu čak i do 30 stepeni. U mjesecu oktobru uglavnom leglo se smanjuje i krajem mjeseca nestaje potpuno. Ali ovo kao ni mnoga druga dešavanja nije fiksno pravilo jer gdje ima kasne nadražajne paše leglo se može povući i u sljedeći mjesec, a to nije nikako poželjno i zajednica ima više štete nego koristi od tog kasnog legla. Stimulisanje matice na veće zalijeganje smo trebali raditi u avgustu i najkasnije do početka septembra. Ta stimulacija je važna da se obezbijede jaka pčelinja društva za zimovanje. Ona društva za koja u oktobru ocijenimo da nemaju dovoljno pčela za prezimljavanje najbolje je spojiti sa susjednom košnicom.

Sad je pčelama samo potreban mir

Dopune zimnice smo morali uraditi u prethodnim mjesecima ali ako ocijenimo da se u nekoj zajednici zbog nekog razloga nalazi nedovoljno hrane moramo intervenisati. Iako se ne preporučuje, u nuždi se može dodati gušći sirup omjera 2:1 u korist šećera da se dopuni dio hrane koja nedostaje, a svakako da je bolje dodati, ako imamo ramove sa medom iz rezerve. Bilo koji način dopune hrane moramo obaviti u što kraćem roku i u većim porcijama da bi izbjegli stimulativni efekat na maticu. Dopuna hrane sa šećernim sirupom se u pravilu ne bi smjela raditi u drugoj polovini oktobra i treba je završiti u prvoj polovini mjeseca .

Isto se odnosi na eventualno kasnu pojavu medljike koju moramo odstraniti iz košnice i zamijeniti je medom ili šećernim sirupom . U ovom mjesecu „moramo“završiti sve potrebne radnje koje se tiču uzimljavanja. U oktobru se mora obezbijediti mir na pčelinjaku, posebnu pažnju moramo obratiti da ni u kom slučaju ne poremetimo pčelinje klube. Pčelinjak se obavezno treba zaštititi kako od domaćih tako i divljih životinja i u aktivnoj sezoni, a posebno u periodu mirovanja i zimovanja kad je mir najpotrebniji.

Potrebno je učvrstiti postolja na kojim se nalaze košnice, uzeti u obzir težinu snijega i vlažnost zemljišta jer zbog toga može da dođe do urušavanja košnica. Poželjno je da košnice budu blago nagnute prema naprijed zbog lakšeg otjecanja vode koja se može stvoriti kondenzacijom ili nanosima kiše.

Košnice ne otvarati bez prijeke potrebe jer svakim otvaranjem remetimo mikroklimu u košnici, a ujedno i oštećujemo naneseni sloj propolisa na vezi između poklopne daske i nastavka pa se pčele moraju dodatno mučiti i trošiti na saniranje nanesene štete.

Toplo vrijeme krajem ovog mjeseca kad je uglavnom leglo nestalo ili ga ima vrlo malo trebamo iskoristiti za još jedno kontrolno tretiranje protiv varoe. Kod tog tretmana moramo voditi računa da temperatura ne smije biti niža od 15 stepeni. Leta na košnicama je potrebno suziti i postaviti češljeve koji će spriječiti ulazak miševima, rovčicama i većim insektima.

Obavezno održavati higijenske pojilice punim svježe i čiste vode. Eventualne pukotine na košnicama je potrebno sanirati i po mogućnosti zaštiti pčelinje zajednice od direktnih udara vjetra. Ne trebamo žaliti da uložimo truda oko uzimljavanja pčelinjih zajednica. Te pripreme i olakšice koje uradimo za najteži period njihova života, one će svojim trudom i radom mnogostruko nama vratiti sljedeće sezone..

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY