1 traka Thymovara, 1 košnica i – nijedna varoa!

1 traka Thymovara, 1 košnica i – nijedna varoa!

SHARE

U marketinškom tekstu koji slijedi možete pročitati osnovne značajke o Thymovaru firme Genera koji se pokazao kao izuzetno učinkovito sredstvo za liječenje varooze pčela. THYMOVAR® sadržava timol, hlapljivu tvar koja sublimira na zraku, ovisno o temperaturi. Tokom otpuštanja iz trake, u košnici se povećava koncentracija pare timola. Ta para je visokotoksična za varoe, ali njene koncentracije nisu dovoljno visoke da bi naštetile pčelama…thymovar za web

  • KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI I DRUGIH SASTOJAKA: THYMOVAR® su trake za košnice, svaka traka sadržava 15 g timola, eteričnog ulja dozvoljenog u prehrani ljudi.
  • FARMACEUTSKI OBLIK: Traka za košnicu. Celulozna spužva s lijekom (žuta traka veličine 50 x 145 x 4.3 mm)
  • CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Pčele medarice (Apis mellifera)
  • INDIKACIJE: Liječenje varooze pčela (Varroa destructor)
  • KONTRAINDIKACIJE: Ne smije se primjenjivati kada su najviše dnevne temperature iznad 30 °C.
  • NUSPOJAVE: Pčele mogu premjestiti hranu ukoliko su hranilice postavljene direktno ispod trake. Pčele će također premjestiti leglo koje se nalazi suviše blizu trake (< 4 cm). Pri visokim temperaturama (iznad 30 °C) tokom liječenja može doći do lagane uznemirenosti pčelinje zajednice i manjeg porasta pomora pčela i legla. Ako se pčele hrane tokom liječenja može doći do smanjenog prihvaćanja hrane.

KARENCIJA: MED: NULA DANA.

  Ne primjenjivati prije i tokom razdoblja paše/medenja. Saća koja su tokom liječenja s THYMOVAR®-om bila smještena u plodištu košnice ne smiju se vaditi sljedeće proljeće.

 • DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE:

– Doziranje:tabela*Trake se mogu razrezati makazama.

 • Pravilno postavljanje traka u otvorenim košnicama gledano odozgo: postavkaSAVJETI ZA ISPRAVNU PRMJENU: THYMOVAR® sadržava timol, hlapljivu tvar koja sublimira na zraku, ovisno o temperaturi. Tokom otpuštanja iz trake, u košnici se povećava koncentracija pare timola. Ta para je visokotoksična za varoe, ali njene koncentracije nisu dovoljno visoke da bi naštetile pčelama. Za optimalnu kontrolu varoa, odgovarajuća koncentracija pare timola mora se održavati šest do osam sedmica.
 • TEMPERATURA: Najveća učinkovitost se postiže pri najvišim dnevnim temperaturama između 20 °C i 25 °C tokom cijelog perioda liječenja. Učinkovitost je manja ako tokom liječenja prosječne temperature padnu ispod 15 °C. Ne smije se primjenjivati kada su vanjske temperature iznad 30 °C. Liječenje pri temperaturama višim od 30 °C dovodi do povećanja stresa i ugibanja odraslih pčela i legla.
 • VRIJEME PRIMJENE: Najbolje vrijeme za primjenu THYMOVAR®-a je odmah nakon vađenja zadnjih okvira s medom u kasno ljeto i pri preporučenim temperaturama. Sve pčelinje zajednice na istom pčelinjaku treba liječiti istovremeno kako bi se izbjegao „grabež pčela“.
 • PRIMJENA: Prije primjene THYMOVAR®-a treba ukloniti sve okvire s medom, zatvoriti dno košnice ukoliko je bilo otvoreno ili zamijeniti rešetkasto dno košnice s punim dnom te smanjiti ulaz u košnicu na normalnu veličinu. Preporučuje se da se dio hranjenja provede prije liječenja, ukoliko infestacija s varoama i temperature to dopuste.

Prvu primjenu/liječenje treba započeti stavljanjem odgovarajućeg broja traka za košnicu (položaj prikazan na slici 1) na vrh okvira sa saćem u plodištu (u gornjem nastavku plodišta ako postoje dva). Trake za košnicu trebaju biti blizu, ali ne izravno iznad otvorenog ili zatvorenog legla (preporučeni razmak je > 4 cm). Košnicu treba zatvoriti tako da se ostavi prostor (oko 5 mm) između traka i poklopca košnice kako bi se poboljšalo isparavanje timola. Trake za košnicu se ne smiju izravno prekriti s plastičnim folijama. Iskorištene prve trake THYMOVAR®-a treba ukloniti nakon 3-4 sedmice.

Drugu primjenu treba započeti odmah stavljanjem odgovarajućeg broja novih traka u odgovarajući položaj, kako je prikazano na slici 1. Iskorištene druge trake za košnicu treba ukloniti na kraju liječenja, odnosno nakon 3-4 sedmice.

 • HRANJENJE: Trake za košnicu se nikada ne smiju postaviti blizu hranilice jer to može uzrokovati smanjeno hranjenje. Ako zbog kombinacije hranjenja šećerom i primjene THYMOVAR®-a pčelinje zajednice počnu stagnirati, mogu se nahraniti prije druge primjene na sljedeći način: prvu primjenu treba završiti uklanjanjem traka nakon 3 sedmice, zatim u košnicu treba staviti hranilicu sa šećerom te završiti hranjenje prije druge primjene traka za košnicu.
 • SISTEMSKA ZAŠTITA OD NAMETNIKA: Učinkovitost može varirati između pčelinjih zajednica ovisno o uvjetima okoliša (temperatura, ponovna infestacija itd.).

Liječenje s THYMOVAR®-om stoga treba primjenjivati kao jednu od mjera suzbijanja nametnika u sklopu programa sistemske zaštite od nametnika, te redovito kontrolirati broj otpalih varoa. Odmah nakon završetka druge primjene traka, na dno košnice
treba postaviti ljepljivi podložak zaštićen sa žičanom mrežom i kontrolirati broj otpalih varoa tokom 2 sedmice. Pčelinje zajednice s kojih, tokom tog perioda, prosječno padne više od jedne varoe dnevno, treba ponovno liječiti (u zimu ili proljeće), po mogućnosti s drugom djelatnom tvari.

 • POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU: Držati izvan pogleda i dosega djece. Čuvati pri temperaturama do 30 °C. Ne čuvati u hladnjaku ili zamrzivaču. Čuvati od zamrzavanja. Vrećice zaštititi od direktnog sunčevog svjetla.
 • ROK TRAJANJA NAKON OTVRANJA UNUTARNJEG PAKOVANJA: Sve trake u vrećici moraju se odmah iskoristiti i ne mogu se čuvati za kasniju primjenu. Ne koristiti poslije isteka roka valjanosti navedenog na rubu vrećice.
 • POSEBNA UPOZORENJA: Treba izbjegavati kontakt s kožom i očima zbog mogućeg kontaktnog dermatitisa ili iritacije. U slučaju kontakta s kožom potrebno je temeljito isprati to područje sapunom i vodom. U slučaju kontakta s očima, potrebno ih je temeljito isprati s mnogo čiste, tekuće vode te zatražiti liječničku pomoć. Kod rukovanja s lijekom treba nositi nepropusne rukavice kao i drugu uobičajenu zaštitnu opremu. Primjena doze veće od preporučene može uzrokovati uznemireno ponašanje pčelinje zajednice, a ispred ulaza u košnicu može se naći veći broj mrtvih pčela i ličinki (> 20). Kako bi se ponašanje pčelinje zajednice normaliziralo, iz košnice treba ukloniti višak traka.
 • POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA: Bilo koji neupotrebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih veterinarsko-medicinskih proizvoda trebaju se odlagati u skladu sa zakonom. Iskorištene trake za košnicu i vrećice mogu se odložiti u kućni otpad. Lijek ne smije doći u dodir s vodenim tokovima, jer može biti opasan za ribe i druge vodene organizme.
 • DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUT ODOBRENA: 02. juna 2014.
 • OSTALE INFORMACIJE: Samo za primjenu na životinjama.
 • BROJ ODBORENJA ZA STAVLJANJE U PROMET: UP/I-322-05/14-01/211, ATCvet kod: QP53AX22
 • NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET: Andermatt BioVet GmbH; Weiler Strasse 19 – 21, 79540 Lörrach, Njemačka
 • NOSITELJ ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET: Dr. Schaette AG, Stahlstrasse 5, 88339 Bad Waldsee, Njemačka; Andermatt BioVet GmbH; Weiler Strasse 19 – 21, 79540 Lörrach, Njemačka

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY