Alija Zehić, iz Živinica: Postoje prirodna sredstva koja obaraju varou od 95...

 Alija Zehić, iz Živinica: Postoje prirodna sredstva koja obaraju varou od 95 – 98%!

SHARE

Ovaj način borbe protiv varoe sam usvojio od najvećih evropskih stručnjaka, a vama prenosim svoje desetogodišnje iskustvo. Volio bih da ne budete na strani manjine neukih i tvrdoglavih pčelara koji još u svoje košnice daju „otrove“, kao što su dimljenje amitrazom i letvice fluvalinata, što je u Evropi davno napušteno i dovodi u pitanje ispravnost pčelinjih proizvoda iz te košnice.

Alija Zehić

U dugogodišnjoj i prebogatoj pčelarskoj praksi Alija Zehić, aktuelni predsjednik Skupštine Saveza pčelara Tuzlanskog kantona, kazat će da je najbogatiji čovjek na svijetu, jer ima prijatelje i saradnike iz svih krajeva bivše Jugoslavije, pa i iz svijeta. Sve su to ugledni pčelarski autoriteti! Nabraja: Branko Reljić, Vener, Panijan, dr Luka Kolarević, dr Jože Rihar, Ante Bajer, prof.dr. Husnija Ćerimagić, mr. Mustafa Sokolović…. Boji se da nekoga nije preskočio, a vjeruje da jeste. Ipak, nadamo se da mu neće niko zamjeriti.

Pčelari od davne sedamdesete godine. Počeo je sa Dadanblat-ovim i pološkama, a od 1980. je uveo košnicu Farar (modifikaciju po poznatom pčelaru i inovatoru Branku Reljiću tzv. Brankova fararka). Tada je u praksu uveo radijalnu vrcaljku sa 16 ramova i ostat će zapisano da je bio prvi u u BiH počeo ovu praksu.

Alija se dobro sjeća vremena kada je varoa došla na ove prostore. Od tog dana se uspješno bori protiv ovog opasnog napasnika, a u toj borbi glavne smjernice je dobio na seminaru, održanom na otoku Krku 2001. godine, koji je održan u organizaciji GTZ Njemačka i Agronomskog fakulteta iz Zagreba. Tada se okupilo više evropskih stručnjaka i autoriteta iz oblasti pčelnjih bolesti; između ostalih prof. dr. Bihler (Njemačka), prof.dr. Antonio Naneti (Italija) i prof. dr. Nikola Kezić (Hrvatska).

“Tema seminara je bila borba protiv varoe bez upotrebe hemijskih sredstava, koja su već bila zabranjena u Evropi, zbog rezidua koje ostaju u pčelinjim proizvodima. Akcenat je dat na liječenju pčela biološkim metodama (ram građevnjak), organskim kiselinama i eteričnim uljima. Od te 2001. godine, ja se borim protiv varoe isključivo sa ovim organskim metodama.

Evo kako ja to radim:

U proljeće, kada počne unos (paša) stavljam ram građevnjak u sredinu plodišta legla. Zašto ram građevnjak? Poznato je da krpelj varoa radije ulazi u trutovsko leglo nego u radiličko, zbog veće komocije i ugodnosti.

Sa ramom građevnjakom kupimo varou od aprila do avgusta. Kada pčele izrade građevnjak, matica zaleže trutovska jaja, kada ga poklope trutovske ćelije, vadimo ram, isijecamo ga i vraćamo prazan ram na isto mjesto. Vosak topimo, dobivamo uništavanje varoe i djevičanski ekološko čisti vosak.

Vjeruje u samo tri biljna preparata

Polovinom jula kada izvrcam planinsku pašu, odnosno završim pašnu sezonu, pripremam društva za liječenje pčela ekološkim lijekom TIMOL-om. Dakle, uklanjam četvrte nastavke, ostajem na tri nastavka, a na poklopnoj dasci – zbjegu zatvaram sve eventualne otvore.

Na podnjači isto vraćam limove ispod mreže. (Napominjem da su na mom pčelnjaku sve mrežaste tzv. antivaroozne podnjače). Kada sve to pripremim pristupam stavljanju pločica timola.

Ovdje želim da naglasim da postoje tri proizvoda na bazi timola a to su: 1. švajcarski Timovar (pakovanje u pločicama), 2. talijanski Api Life Var (pločice), 3. engleski Apiguard (gel-paštete) Sva tri preparata se mogu nabaviti kod nas jer imaju registrovana zastupništva za našu zemlju.

Ja upotrebljavam pločice švajcarskog Timovara i italijanski Api Life Var, i to na sljedeći način: Pločicu švajcarskog Timovara siječem na dva dijela. Na jača društva stavljam 1,5 pločicu ili 3 polovice pločica na gornji nastavak ispod poklopne daske zbjega.

Na srednje jaka društva stavljam 1 pločicu prepolovljenu na dva dijela. Pločice timovara stavljam u dva ciklusa. Prvi ciklus traje 21 dan, a nakon toga stare pločice uklanjamo i stavljamo nove koje ostaju, također, 21 dan.

Kad se radi o talijanskom Api Life Varu postupak je nešto drugačiji. Jednu pločicu siječemo na 4 dijela i idu tri ciklusa u razmaku od 10 dana

Napominjem da Timol u bilo kojem obliku treba dati do 01. 08. u godini, kada dnevne temperature ne padaju ispod 20 stepeni.

Ako sve uradite na ovaj način i po preporukama proizvođača u vašoj košnici će biti oboreno 95 – 98% varoe. Ovdje naglašavam da se timol dobiva od ljekovite biljke majčine dušice i da pored što ubija varou, vrši i dezinfekciju cijele košnice, ubija neke vrste virusa uzroke krečnog legla.

U kasnu jesen ja dajem oksalnu kiselinu, kada u košnici nema legla. Ali, to će biti tema za slijedeći broj.

Stručnjak i humanista

Niije bilo značajnijeg skupa od Triglava do Đevđelije, pa i u Evropi, a da se tamo nije pojavio i Alija. Posjećivao je brojne pčelarske skupove, seminare, kongrese apimondije. Bio je delegat Saveza pčelara Jugoslavije, učesnik sajmova u Beogradu, Celju, pčelarskom domu Ljubljana, Bjelovaru, Vinkovcima, Sarajevu.

Kao delegat Saveza pčelara BiH prisustvovao je GTZ-vom seminaru, kojeg je organizirao Hrvatski pčelarski savez u Malinskoj na otoku Krku. Tada je glavna tema bila – nove metode borbe protiv varoe destruktor i to biološkim sredstvima, organskim kiselinama i etričnim uljima.

Sudjelovao je i na Svjetskom kongresu Apimondia u Ljubljani 2003. godine.

Ipak, njegove Živinice su posebna priča. Izabran je za prvog predsjednika Udruženja pčelara “Vrijesak” u ratnoj 1993. godini.

Dobitnik je i brojnih priznanja za uspjehe u pčelarstvu, ali i kao humanista. Alija je, naime, poznat kao velikodušni donator meda siromašnim i bolesnim, a posebno djeci šehida i poginulih boraca, ratnim vojniim invalidima, djeci bez roditelja i djeci sa posebnim potrebama. (BHPČELAR)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY