BH čas istorije: Znate li da je prvo pčelarsko udruženje u Banja...

BH čas istorije: Znate li da je prvo pčelarsko udruženje u Banja Luci osnovano 1930. godine?

SHARE

Te godine je izvršen i prvi popis pčelara u banjalučkom srezu, 14 opština. Zabilježeno je 336 pčelara sa 922 pletare, 522 košnica sa pokretnim saćem i sa prinosom meda u saću – 5656 kg, prinosom vrcanog meda 5549 kilograma.Istorija razvoja pčelarstva se računa od prvih organizovanih oblika ove vrste ljudske djelatnosti, od osnivanja udruženja, saveza pčelara, ali to nije realno, jer su ljudi prije ikakvih organizovanih oblika udruživanja spoznali svu dobrobit i korist od pčelinjih plodova, meda i svih drugih vrsta te dragocijene ljudske hrane, bolje rečeno lijekova. Tako, na primjer, istorija je zabilježila da je 1930. Godine u Banjoj Luci osnovano prvo pčelarsko društvo.

Te godine je izvršen i prvi popis pčelara u banjolučkom srezu, 14 opština. Zabilježeno je 336 pčelara sa 922 pletare, 522 košnica sa pokretnim saćem i sa prinosom meda u saću – 5656 kg, prinosom vrcanog meda 5549 kg. Stanje je prikazano po područjima, odnosno opštinama tadašnjeg sreza Banja Luka. Područje Klašnica (16 km od grada) imalo je najviše pčelara – 66, Maglajani – 48, Čelinac – 44, dok je Banja Luka imala 17 pčelara. To što je centralni dio, urbani dio sreza imao samo 17 pčelara, vjerovatno je zato što je razvoj pčelarstva logično bio moguć više u seoskim područjima. Najveće prinose vrcanog meda imali su pčelari Čelinca (Možda je zato ime Čelinac od imena pčela) – 2300 kg, dok su banjolučki pčelari imali – 1585 kg prinosa.

Ko su bili istaknuti pčelari tada, nije nam dostupno, ali se pominje jedan od prvih predsjednika Društva izvijesni Jovan Prokopić.

Primjetno je da se pčelarstvo u Banjoj Luci intezivnije razvijalo institucionalnim razvojem ove regije, ustrojstvom Vrbaške banovine, razvoj poljoprivrede i prirodna uzajamna sprega poljoprivrede i pčelarstva, u čemu je upravo Ministarstvo poljoprivrede imalo zapažen udio u podsticanju razvoja pčelarstva. Jednim aktom Banska uprava se obraća svim sreskim načelnicima i starješinama… da prikupe podatke o tome koja pčelarska društva postoje u dotičnim područjima, kada su osnovana, koliko imaju članova, te niz drugih podataka, radi daljeg unapređenja pčelarstva. (Bhpčelar/Mitar Pejić)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY