Ćamil Koštreba, virovitički pčelar i inovator: U PARNOM TOPIONIKU SA SPIRALNO-KONUSNOM CJEDILJKOM...

Ćamil Koštreba, virovitički pčelar i inovator: U PARNOM TOPIONIKU SA SPIRALNO-KONUSNOM CJEDILJKOM NE GUBIMO VOSAK, A PRLJAV POSAO SVODIMO NA RAD U BIJELOM MANTILU!

SHARE

Jedan od najtežih poslova uz selenje pčela je pretapanje saća odnosno odvajanje čistog voska na jednoj strani od prljavštine i voštine na drugoj strani. No, uz parni topionik voska sa spisarlno-konusnom cjediljkom, ovaj prljavi posao obavljat ćete u bijelom mantilu.

Pčelarstvo je veoma lijep, zanimljiv i koristan hobi/zanimanje, a i profi rad, ali kad se dođe do teških i prljavih poslova onda i nije baš tako, no i te poslove pčelar mora obaviti kako bi zaokružio kompletne radove na pčelinjaku i oko njega. Jedan od najtežih poslova uz selenje pčela je pretapanje saća odnosno odvajanje čistog voska na jednoj strani od prljavštine i voštine na drugoj strani.

Ovaj problem je prisutan kod svakog pčelara od početnika, hobiste do profesionalca. Samo da napomenem da klasičnim topljenjem saća u raznim kazanima gubimo sigurno 25-30% voska koji ostaje u košuljicama saća, pogotovo ako je saće starije.

Ovaj problem je i mene mučio duže vrijeme. Kroz glavu su prolazile razne ideje, ali je bilo teško doći do prave. Pokušavao sam na razne načine naći rješenje kako izdvojiti vosak iz voštine ali je svaki pokušaj ostajao bez uspjeha. Jedne prilike boraveći u Srbiji kod gospodina Miše Babovića (sa kojim sarađujem godinama) dotakli smo se
ove teme. S ozirom da smo već imali urađen naš parni topionik voska, došli smo na ideju da u već postojeći ugradimo konusno-spiralnu cjediljku. Polazna osnova nam je bila stara ručna mašina sa spiralnom konusnom cjediljkom za pasiranje paradajza.

Zadatak spiralno-konusne cjediljke je da sav vosak izdvoji iz voštine, a istu izbaci van iz topionika što smo riješili spajanjem spirale na elektro motor sa reduktorom. Napravili smo nacrt konusno-spiralne cjediljke sa dimenzijama za koje smo smatrali prikladnim veličini topionika i jačini el. motora. Dali smo nacrt firmi koja se bavi sječenjem i savijanjem inoksa koja nam je napravila sve potrebne dijelove.

Majstor nam je na tokarskom stroju uradio spiralu od jako čvrste plastike koja se koristi u kulinarstvu. Poslije prve probe uočili smo neke nedostatke kao što su, iscijeđenost i čistoća voska koje je trebalo otkloniti. Trebalo nam je dosta vremena, mnogo se napravilo cijevi i spirala, mnogo se novca potrošilo dok smo došli do pravog rješenja. No, sve probleme i teškoće smo zaboravili kada smo postigli željene rezultate. Uspjeli smo izvući maksimalni postotak voska iz voštine.Vjerujte da su uštede velike.

Prljav posao sveden na rad u bijelom mantilu

Dobili smo parni topionik voska na struju ili gas a prljavi posao sveli tako reći na rad u bijelom mantilu. Nakon proba i spitivanja odlučili smo da radimo isti proizvod, on u Srbiji, a ja u Hrvatskoj kako ne bi jedan drugom bili konkurencija. Jedina razlika je u cijeni jer je u Srbiji dosta povoljnija nabavka materijala i izrade.

Ako bi se neko odlučio na kupovinu, isti topionik se može u Srbiji nabaviti za 50 eura jeftinije. Kontakt br. 00 381 64 372 3700 Mišo Babović.

Uputstvo za rad s parnim topionikom sa spiralno – konusnom cjedljiljkom

Prije početka rada potrebno je nivelirati topionik, a zatim sipati vodu dok ne počne prelijevati na cijev predviđenu za flašu. Napuniti flašu vodom, prevnuti je i utaknuti na cijev. Flaša sa vodom služi za kontrolisanje nivoa vode u topioniku što znači kada se ona isprazni potrebno je doliti. Pošto u transportu dolazi do pomjeranja spirale, potrebno je spiralu prije početka rada gurnuti skroz nazad u cijev kroz koju izlazi voština, znači gurnuti je u pravcu elektromotora.

Poredati ramove u kasetu i poklopiti topionik. Prilikom redanja ramova, prvi ram
treba da je sa mlađim saćem jer ćemo sa njega lako stresti voštinu i osloboditi prostor za stresanje ostalih ramova. Ispod topionika postaviti pokretni plinski gorionik. Za nekih 15-20 min. počeće da curi vosak na cijev koja je dio prihvatne tacne, a koja se nalazi iznad vode.

Ispod te cijevi treba postaviti posudu za prihvat voska u koju treba sipati malo vode. Sačekati da mlaz voska koji izlazi oslabi, onda polako otvoriti poklopac i paziti da vas ne povrijedi vodena para. Hvataljkom povaditi sve ramove i sa njih stresti voštinu, pomoću lopatice koja koristi za nabacivanje voštine u koš od spiralno-konusne cjediljke. U tom momentu startujemo el. motor preko trenutnog prekidača. Lopaticom
potiskujemo voštinu u lijevak dok spirala odvlači istu na presanje.

Sa suprotne strane od el. motora izlazi ispresana voština. Brzina završetka jedne ture od 10 ramova treba da je maksimalno 15 min, a to najviše zavisi od snage plinskog gorionika (8 kw ) i starosti saća.

Štelovanje

Pošto spiralno-konusna cjediljka nije naštelovana (nemoguće je naštelovati bez rada) moramo je štelovati u toku rada. Ona se šteluje pomoću zavrtnja koji se nalazi na reduktoru motora sa spoljne strane. Zavijanjem tog zavrtnja povećava se zazor zmeđu spirale i cijevi (smanjuje se pritisak u cijevi ), a odvijanjem tog zavrtnja smanjuje se zazor između spirale i cijevi (povećava se pritisak u cijevi ).

Poslije urađenih prvih 10 ramovaa vadimo kasetu i pogledamo šta nam se nalazi u prihvatnoj tacni odnosno šta nam izlazi na šupljikastu cijev. Ako imamo samljevene voštine, onda ćemo zavrtanj zaviti npr. za jedan krug i opet probati. Ako imamo prljavštinu iz voska koja je gusta, a nije voština, i ako procijenimo da će ona u sljedećim turama izaći zajedno sa voskom onda je to dobro.Znači, ako nema suhe samljevene voštine u tacni, spirala je dobro naštelovana.

Cilj štelovanja je da što manje voska ostane u voštini koja izlazi na veliku cijev sa bočne strane, a sa druge strane što manje prljavštine u vosku. Sva prljavština
koja izađe zajedno sa voskom je teža od voska i prilikom sljedećeg pretapanja voska ona će se nataložiti na dnu posude i odvojiti od voska. Ova štelovanja cjediljke se moraju obaviti iz razloga što se iz starijeg saća teže odvaja vosak.

Klasiranje ramova

Radi što boljeg izdvajanja voska iz voštine potrebno je klasirati ramove-saće. Ako imamo mali broj saća koji su crni oni se mogu pomiješati sa svjetlijim ramovima-saćem i tako ubaciti u topionik. Ako imamo dosta starih -crnih ramova saća, onda prvo treba uraditi te ramove i prema njima naštelovati cjediljku, a onda raditi mlađe-svjetlije ramove te opet prema njima naštelovati cjediljku kako bi iskorištenost bila što veća.

Čišćenje topionika

Nakon završetka topljenja moramo očistiti topionik. Jedino što moramo je uzeti jednu posudu vruće vode, izvaditi kasetu za ramove i sa tom vodom politi po cijevi cjediljke i po dnu prihvatne tacne, tako da nam sve što se nalazi u tacni zajedno sa vodom izađe iz topionika. Spiralu ne moramo vaditi, jedino NE SMIJEMO JE POKRETATI
(STAVLJATI MOTOR U POGON) kada je topionik hladan, jer može doći do pucanja spirale.

Spirala se vadi tako što se zavrtanj za štelovanje izvadi i kroz maticu koja se nalazi na reduktoru izgura nekom tanjom šipkom. Kada se vrši ponovno vraćanje spirale, na njen kraj se stavi gedora 17 sa većim produžetkom i polako se okrećući potiskuje u cijev da bi se vrh spirale uzubio u reduktor. Ako se spirala vadi, onda se ponovo mora vršiti štelovanje. Poštovani kolege pčelari, ukoliko ima nekih nejasnoća i pitanja
kontakt tel, Viber, WhatsApp ili direktno + 385 95 523 7447.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY