Gdje postaviti košnicu – u hlad ili na sunce?

Gdje postaviti košnicu – u hlad ili na sunce?

SHARE

Postavljanje košnice na sunce povoljno utječe na koloniju i donosi nekoliko prednosti. Mnogi pčelari smatraju da je bolje postaviti košnicu u hladovinu jer se plaše da bi toplina mogla nepovoljno utjecati na saće ili da bi leglo moglo uginuti. Međutim, sunce nije opasno za pčele ako je osigurano dobro provjetravanje košnice. Australski pčelari košnice postavljaju na sunce, iako se dnevne temperature u hladu kreću oko 40°C.

Postavljanje košnice na sunce povoljno utječe na koloniju i donosi nekoliko prednosti. Prije svega, povećava se broj pčela sakupljačica jer je potrebno manje pčela za grijanje košnice. Također, košnice se na suncu više zagrijavaju pa voda brže ispari iz nektara, tj. med brže sazrije.

Još jedna bitna dobrobit koja proizlazi iz postavljanja košnice na sunce je da viša temperatura nije pogodna za razvoj grinje varroa. Grinja varroa se najviše razmnožava u stanicama s trutovskim leglom, a neki stručnjaci smatraju da se to događa zato što su trutovska legla na rubu pčelinjeg legla, pa je temperatura niža nego u centru.

Prema nekim istraživanjima pčele mogu izdržati čak i temperaturu od 49°C.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY