Hamid Zlatić: Nemojte da vas zavara snaga pčelinjih zajednica u martu

Hamid Zlatić: Nemojte da vas zavara snaga pčelinjih zajednica u martu

SHARE

Piše Hamid Zlatić, ([email protected])

Greške iz avgusta prošle i marta ove godine teško su popravljive. Mart je jako bitan mjesec za razvoj pčelinjih zajednica za bagremovu pašu. Mart je i opasan po neiskusne pčelare kada je proširenje pčelinjih zajednica u pitanju.

Imali smo februar idealan mjesec za razvoj pčelinjih zajednica. Lješnjak davao je obilne količine cvijetnog praha i pčele su je posjećivale kao malo kad do sada. Sad dolazi vrijeme vrbe (Ive) ili cica mace a vidimo da je ista jako posjećena od strane pčela.
To nam sve ide u prilog za dobar razvoj pčelinjih zajednica.

Vizuelno stanje pčelinjih zajednica gledano u ovo vrijeme je ekstra dobro. Na dobro stanje pčelinjih zajednica uticala je topla zima. Ali mjesec mart je jako varljiv mjesec za pčelare. U martu se vrši smjena dugoživećih zimskih pčela i njihovo odumiranje najviše se osjeti polovinom marta. Pčelar kada početkom marta vizuelno ustanovi jačinu neke zajednice mora računati da će ista ta zajednica u zadnjoj trećini mjeseca vidno oslabiti. Zato oprezno postupajte ne preuranjujte sa proširenjem pčelinjeg gnijeza. Imajte na umu ovo što sam gore napisao.

Zapremina košnice

Zajednice koje su zimovale na jednom nastavku potrebno im je dodati još jedan nastavak sa 7-8 okvira izgrađenog saća na podnicu. Znači nastavak sa praznim izgrađenim saćem, (ne sa satnim osnovama) postavite na podnicu. Pa onda na taj nastavak na podnici nastavak sa leglom. Sve do prvog većeg proljetnog proširenja legla, plodište treba da je na vrhu košnice radi povoljnije mikro klime u košnici.

Zašto dodati nastavak? U martu se povećava unos cvijetnog praha i nektara. Pčele cvijetni prah skladište nadomak i ispod legla, a nektar iznad legla i sa strane. Da slučajno ne bi došlo do oskudnosti sa slobodnim prostorom (saćem), dobro je da je zapremina saća dovoljno velika za sve, za leglo, cvijetni prah i nektar.

Sada je vrijeme za postavljanje okvira matične rešetke

Mnogi pčelari nemaju kružno leto na nastavcima. Pčele koriste kružno leto na onom nastavku u kome se nalazi matica. To je u ovo vrijeme na drugom nastavku Lr košnice. Kod pčelara koji pčelare sa okvirom matične rešetke na kojoj je poletaljka trebaju početkom marta postaviti okvir matične rešetke. Okvir matične rešetke treba da bude bez matične rešetke.

Donje leto na podnici gdje su pčele do postavljanja okvira matične rešetke letjele treba smanjiti na prolaz za dvije pčele. Poletaljku na matičnoj rešetki isto treba smanjiti na pola neko vrijeme.

Zašto već sad postaviti okvir matične rešetke sa letom? Većina pčela koje se ispile iz saća iznad matične rešetke napravit će orjentacioni let na to gornje leto. Pčele sakupljačice smanjit će vrijeme prolaska kroz matičnu rešetku i na taj način povećat će se prinosi po košnici.

Druga stvar je da nakon prvog većeg proširenja legla, kada budemo maticu spuštali u donji nastavak zajedno sa otvorenim leglom, nećemo stvoriti gužvu u plodištu. Donje leto bit će potpuno rasterećeno od pčela izletnica.

Prvo veće proširenje legla

Kao što sam napisao prvo veće proširenje legla ne treba raditi rano. To treba biti negdje krajem marta ili početkom aprila. Prvo veće proširenje legla može se uraditi kada u gornjem nastavku iznad još uvijek rama za matičnu rešetku imamo pet okvira zatvorenog legla ili ako je počelo cvjetanje divlje trešnje.
Kada se stvore uslovi za proširenje legla, maticu sa otvorenim leglom spustit ćemo u sredinu donjeg nastavka. Lijevo i desno do legla treba dodati satne osnove tako da plodište bude ispunjeno u sredini otvorenim leglom a ostatak satnim osnovama.

Zatim na okvir matične rešetke postavimo matičnu rešetku i ograničimo maticu. U početku formiranja plodišta razvoj legla će se usporiti. Nemoj da vas to brine. Onih pet okvira koji su ostali iznad matične rešetke bit će ojačani sa još tri do četiri okvira zatvorenog legla koje ćemo nakon poklapanja iz plodišta podići u buduće medište iznad matičnerešetke. Izvađene okvire iz plodišta sa zatvorenim leglom nadomjestit ćemo satnim osnovama. I u gornji nastavak gdje se nalazi zatvoreno leglo može se dodati okvir dva sa satnim osnovama.

Opasnost od zarojavanja

A ukoliko bi se pčele spremale za rojenja prije velikog proširenja legla i ako povuku matičnjake u plodištu ispod matične rešetke nakon proširenja legla one će same porušiti te matičnjake. Mi trebamo obratiti pažnju da se gornji dio gdje je ostalo pretežno zatvoreno leglo prikontroliše da pčele ne povuku spasilačke matičnjake. Kontolu matičnjaka u gornjem nastavku kontrolirati 7 i 9 dan od supuštanja matice ispod matične rešetke. Postoji mogućnost da sa zatvorenim leglom ostane i otvorenog legla u gornjem nastavku a od tog otvorenog legla pčele mogu povući spasilačke matičnjake i takva zajednica na koncu se može i izrojiti.

Pčelari koji nemaju izgređeno saća za dva nastavka

Početnici pčelari koji imaju pčele na jednom nastavku a nemaju rezervno saće. Oni neka postave prazan nastavak na podnicu bez okvira, pa na prazan nastavak okvir matične rešetke i sadašnje plodište koje se nalazi na jednom nastavku. Kod prvog većeg proširenja i oni će postupiti isto kao i oni koji su imali dva nastavka na gore opisani način.

Skidači cvijetnog praha

Za one koji planiraju sakupljanje cvijetnog praha ovakav rad sa matičnom rešetkom ne daje dobre rezultate kod sakupljanja cvijetnog praha. Ali su prinosi meda i do 30% veći nego kod drugih sistema. Zarojavanja su isto sporadična kada je ovaj tehnika u pitanju. Naravno za sve treba malo prakse a i sreće boga mi.

Gladovanje pčela u martu

Gladovanje pčela u martu ne smije biti, pčelarima kojima su pčelinjaci daleko neka pčelama daju pogače ako im fali hrane. Ali prvom prilikom kada se uslovi ispune za prihranu sirupom neka to urade sirupom. Oni koji pčele stimulativno prihranjuju neka to započnu pedesetak dana pred glavnu bagremovu pašu i neka ne pretjeruju sa stimulacijom.

Sada se pčele stimulativno mogu prihranjivati i sa pvc vrećicama za duboko zamrzavanje. Pazite da sa vrećicama ne izazovete grabež!! Kupite jake vrećice a bušite ih sa gornje strane tako da se u vrećicama stvori vakum i uspori curenje sirupa. Broj rupica i veličinu rupica odaberite spram onoga što želite ako želite stimulativnu prihranu onda broj rupica svedite na što manji broj kao i debljinu izbušenih rupa.

Ja vam želim mnogo uspjeha u radu. Da znate ne postoji idealni sistem ničega pa ni ovoga ponuđenog.

Ja samo želim da ono što ja primjenjujem prenesem vama. Uvijek čovjek u nečemu ostane ne dorečen zato mi nemojte zamjeriti.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY