Kasim Mujabašić: Najpogodnije vrijeme za vještačke rojeve je nakon prve jače paše...

Kasim Mujabašić: Najpogodnije vrijeme za vještačke rojeve je nakon prve jače paše (najčešće bagrema)

SHARE

Najpogodnije tijelo je petoramni nukleus. Odaberemo jednu jaku zajednicu kojoj lociramo maticu (da je je bi slučajno prenijeli u nukleus)Ova tema je sigurno interesntna pčelarima početnicima. Vještačke rojeve možemo formirati iz više razloga, a to su: proširenje pčelinjaka, držanje pomoćnih zajednica radi pojačavanja snage osnovnih društava, odgajanje mladih matica (naročito pogodno u petoramnim nukleusima) i na kraju – saniranje bezmatka dodavanjem kompletnog pomoćnog društva preko novine zajednici bez matice.

Najpogodnije vrijeme za formiranje vještačkih rojeva je nakon bagremove paše ili one paše, koja je prva jača u vašem kraju. Najpogodnije tijelo je petoramni nukleus.

Odaberemo jednu jaku zajednicu kojoj lociramo maticu (da je je bi slučajno prenijeli u nukleus).

Nakon toga do desnog zida nukleusa stavimo ram sa puno polena i meda, i sa zatečenim pčelama. Odmah do njega stavimo ram zrelog izlazećeg legla, a onda ram sa leglom u raznim fazama.

Na četvrtu poziciju, računajući sa desne strane, možemo staviti ram sa satnom osnovom. I na kraju – još jedan ram sa hranom.

Idealno bi bilo da na jednom od ramova sa leglom imamo zreli matičnjak iz rojevog nagona ili tihe izmjene. Ako nemamo – onda možemo „ugraditi“ zreli matičnjak iz nekog društva na ram sa leglom različite startosti.

Naravno, da postoji i opcija dodavanja sparene matice, a najlošija je da pčele u nukleusu same izvedu maticu.

Na kraju natresamo malo mladih pčela, jer će se izletnice vratiti u svoja društva. Ram sa zrelim izlazećim leglom će obezbijediti brz priliv mlade pčele. Dok mlada matica ne bude imala svoje leglo.

Ovako formiran nukleus je izvanredan za proizvodnju mladih matica, dobro gradi mlado saće, a ako postane „tijesan“ može se nakon završetka oplodnje matice premjestiti u veće tijelo. (bhpčelar)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY