Milan Miladinović,pčelar iz Petrovca na Mlavi: Zašto svaki pčelar treba imati nukleuse!?

Milan Miladinović,pčelar iz Petrovca na Mlavi: Zašto svaki pčelar treba imati nukleuse!?

SHARE

Upotreba nukleusa je neophodna i veoma bitna na svakom pčelinjaku. Od vas i vaših potreba zavisi kakvi će ti nukleusi biti, sa koliko ramova i dimenzija. Ali bitno je razumjeti da nukleusi daju sigurnost protiv gubitka matica, a takođe kao ispomoć za pojačavanje društava za pašu.

Nukleus je malo društvo sa nekoliko hiljada pčela i maticom. Nuleuse imamo u različitim oblicima i veličinama. Obično možemo naći petoramne nukleuse standardnih dimenzija ramova,ali i sa ramovima upola manjim ili raznih drugih dimenzija (naprimjer trećina medišnog rama osnovne košnice). Viđao sam od dvoramnih pa do devetoramnih nuklusa, podijeljenih od jednog do tri dijela.

Moji nukleusi su šestoramni, standardnih dimenzija DB košnice, koji se po potrebi mogu podijeliti na dva dijela lesonitom i poslužiti kao oplodnjaci sa zasebnim ulazom i zbjegom. Na šest ramova dubokih kao kod Dadan-Blata mogu prezimiti apsolutno bezbjedno.Sve to u zavisnosti od potreba u datom trenutku.

Koji su sve razlozi za držanje nukleusa:
• Ako jedan od vaših košnica ostane bez matice, imat ćemo rezervne za momentalnu zamjenu. Bitno je ne čekati da društvo samo ponovo proizvede maticu jer u tom slučaju proći će puno vremena,društvo će oslabiti i od njega neće biti koristi u istoj godini a može i da propadne ako se ova neprilika desi u kasno ljeto. Zato je rezervna matica na pčelinjaku zlata vrijedna.
• Možemo dodati maticu ili zamijeniti je društvu čak i u vrijeme kada matica nema u prodaji,važno je ne zavisiti od dugoga.
• Sadržajem nukleusa možemo pojačati srednje jako društvo sa jednim ili više ramova ili cjelokupan nukleus spojiti sa matičnim društvom ako je ostalo bez matice,najbolje preko novinskog papira.

Kako najednostavnije proizvesti maticu u nukleusu?
Najjednostavnije je dodati u prazan nukleus po jedan ili više ramova sa zatvorenim leglom, dosta pčela i zatim jedan ili više ramova sa medom i polenom i pripadajućim pčelama. Ramove možemo uzeti iz istog ili različitih zajednica, u zavisnosti od broja ramova u nukleusu ili oplodnjaku. Bitno je da su svi ramovi gusto pokriveni pčelama zbog održavanja mikroklime.

Slijedeći korak je dodavanje zrelog matičnjaka iz koga će se izleći buduća matica.

Može se uraditi i bez dodavanja matičnjaka ako na ramovima sa leglom ima dovoljan broj larvi odgovarajuće starosti od kojih pčele u nukleusu mogu proizvesti buduću majku. Ovaj način nije pouzdan jer traje dugo vremena i pitanje je koji će biti kvalitet buduće matice, a veliki broj pčela će sigurno uginuti od starosti dok mlada matica pronese.

Evo primjera kako možemo koristiti nukleus:
• Dešava se da pčelinje društvo uđe u rojevni nagon. Imaćemo u tom slučaju na nekoliko ramova dosta lijepih izgrađenih rojevnih matičnjaka. Takve ramove podijelimo po jedan ili više u nukleuse i dopunimo iste sa ostalim ramovima sa hranom iz košnice koja je u rojevnom nagonu.

Poslije provjere od oko četiri nedelje može se vidjeti da su mlade matice u nukleusima pronijele. Ako je potrebno iste možemo pojačti zatvorenim leglom. Do pronošenja mlade matice nukluse ne prihranjujemo i ulaz smanjujemo na samo par pčela.

Kasnije novo društvo obavezno proširivati satnim osnovama i hraniti sirupom ako nema paše. Time dobijamo više budućih društava koje će se do kraja ljeta razviti uz našu pomoć i naredne godine donijeće dosta meda.

Kao što možete vidjeti, upotreba nukleusa je neophodna i veoma bitna na svakom pčelinjaku. Od vas i vaših potreba zavisi kakvi će ti nukleusi biti, sa koliko ramova i dimenzija. Ali bitno je razumjeti da nukleusi daju sigurnost protiv gubitka matica, a takođe kao ispomoć za pojačavanje društava za pašu (homoljskimed.rs)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY