Mr. Naum Bandžov: POSTUPAK PRIPREME ODGAJIVAČKOG DRUŠTVA ZA PROIZVDNJU MATICA ZA LR...

Mr. Naum Bandžov: POSTUPAK PRIPREME ODGAJIVAČKOG DRUŠTVA ZA PROIZVDNJU MATICA ZA LR KOŠNICU

SHARE

Odabere se jedno osrednje društvo i njegovo plodište se svede na jedan nastavak, ako je bilo na dva. U ovaj nastavak ostavlja se matica sa pčelama i 10 okvira legla, eventualna razlika ramova sa leglom se dopunjuje iz drugih košnica.

Nema sumnje da rojidbeni nagon kod pčela daje najbolje odgojene i razvijene matice, jar jedno pčelinje društvo kada se priprema za rojidbu dostiže svoj najpovoljniji organski razvoj i u košnici stvara osjećaj izobilja u svim pravcima. Takvi su idealni uslovi za izvođenje matica sa fizičke strane ako se ne možemo osloniti na normalnu rojidbenu sezonu i impuls za dobijanje matičnjaka koje trebamo. Mi možemo da stvorimo uslove koji će potsticati rojidbeni impuls i optimalno blagostanje kod pčela kada god budemo htjeli.

POSTUPAK:

Odabere se jedno osrednje društvo i njegovo plodište se svede na jedan nastavak, ako je bilo na dva. U ovaj nastavak ostavlja se matica sa pčelama i 10 okvira legla, eventualna razlika ramova sa leglom se dopunjuje iz drugih košnica.

Preko ovog nastavka stavlja se matična rešetka i novinski papir, pa preko nje još jedan nastavak sa 10 okvira legla zejedno sa pčelama iz drugih košnica. Sada će buduće društvo koje će graditi matičnjake imati 20 okvira legla sa maticom ispod matične rešetke i sve njihove pčele.
Ako glavna paša nije u toku onda pčelama treba davati svakog dana po jedan litar razrijeđenog meda ili šećernog sirupa.

Poslije devet do deset dana gornji nastavak treba neodložno pregledati i sve matičnjake uništiti. Da ne bi previdjeli neki matičnjak treba prilikom pregleda sa svakog okvira stresti pčele.

U donjem nastavku gdje se nalazi matica priprema za rojidbu treba da je u punom jeku.

Tri do četiri dana kasnije ovo ogromno društvo, gdje bujaju mlade pčele, dostići će najoptimalnije stanje da izgrađuje matičenjake.

Oko devet sati prije podne, na dan kada larve treba presaditi, čine se posljednje pripreme kod društva koje će graditi matičnjake.

Gornji nastavak plodišta se spušta na mjesto donjeg gde je bila matica, a nastavak sa maticom se premješta nekoliko koraka dalje od originalnog položaja. Zatim se traži matica i kada se nađe, pčele iz ovog nas¬tavka sa sedam okvira stresaju se ispred leta košnice koja stoji na njenom mjestu.

Ovo društvo sa maticom, leglom i pčelama (sa tri okvira koja nisu stresane) prenese se na drugo mjesto pčelinjaka. Medjutim, pri kraju ove operacije perspektivno društvo formirano da gradi matičnjake imaće veći dio pčela zbiračica i ogromnu koncentraciju pčela nudilja kao i hrane u izobilju.

Ovo ogromno društvo u jako razvijenom stanju rojidbene groznice bez matice, bez otvorenog legla, biće u idealnom položaju da njeguje presađene larve. Ovako pripremljeno društvo odmah će prihvatiti presađene larve. Ovdje neće postojati mogućnost da presađene larve budu zanemarene prvih nekoliko sati kao što je to slučaj kod drugih metoda.

Kada se društvo poslije sat-dva dobro sredi, ono dobija u sredini okvir sa tri letvice po 15 vještačkih matičnjaka sa presađenim larvama, ukupno 45 matičnjaka.
Ako nema paše prihrrnjivanje se produžava sa po dva litra sirupa dnevno dok se matičnjaci ne zatvore, a to je do šestog dana poslije presađivanja larvi.

Ovo prihranjivanje je OBAVEZNO.

Ako se u međuvremeno pojavi paša, društvu se mora stvoriti prostor za skupljanje meda.
Ako imamo nekoliko društva koje istovremeno grade matičnjake onda se šestog dana popodne zatvoreni matičnjaci sa pripadajućim okvirima dodaju jednom od ovakvih društava na čuvanje do jedanaestog dana poslije presađivanja larvi, kada se dijele nukleusima.

Košnice koje su gradile matičnjake poslije oslobađanja od matičnjaka spajaju se sa kosnicama gde su bile njihove matice, ili naprave veliki broj Rošfusovih oplodnjaka ili nukleuse.

Ove se košnice mogu upotrijebiti još jednom za građenje matičnjaka, ali druga partija matica neće biti tako visokog standarda kao prve. Zavisno od vremenskih prilika I pašne situacije ovu operaciju treba početi jednovremeno, tako da sve zrele matičnjake za podjelu u nukleuse treba da imamo pri ruci krajem maja ili početkom juna.

Još jednom treba podvući važnost stimulativnog prihranjivanja ako nema paše. Jedna omanja paša daće najbolje rezultate. U nedostetku paše najbolje je prihranjivati pčele razrijeđenim medom, bez obzira na cijenu. Razblaživanje ne treba da sadrži više od 1/3 vode i 2/3 meda.

Kad bi se dodavalo i polenov prah onda ne treba dalji komentar o kvalitetu matica.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY