Mr. Nebojša Nedić: KAKO METODOM “PIN – KILLED“ PRATITI HIGIJENSKO PONAŠANJE PČELA,...

Mr. Nebojša Nedić: KAKO METODOM “PIN – KILLED“ PRATITI HIGIJENSKO PONAŠANJE PČELA, A TO ZNAČI I ZDRAVLJE ZAJEDNICE

SHARE

Kako primjeniti ovu metodu – pogledajte upustva na fotografijama

U sezoni pčelinje paše na jednom mjestu nalazi se veliki broj pčelinjih društava različitih vlasnika, a to sa sobom nosi rizik veoma lakog prenošenja bolesti i parazita. Takođe, samo pčelinje društvo je zajednica koja broji više desetina hiljada pčela – u zavisnosti od perioda godine. Posljedica te brojnosti i neposredne komunikacije je veoma brzo prenošenje bolesti ili štetočina, pa u slučaju njihove pojave, pčelinja društva brzo propadaju. Takođe, treba uzeti u obzir i miješanje pčela sa medonosnim pašama, trgovinu rojevima i maticama i drugo.

Da bi suzbijao pčelinje bolesti i štetočine, čovjek je pribjegao upotrebi sintetičko-hemijskih supstanci, koje sa sobom nose rizik pojave nedozvoljenih rezidua u biološki vrijednim pčelinjim proizvodima. Takođe, zbog duge i nepravilne upotrebe, sintetičko-hemijske supstance utječu na povećanu rezidentnost štetočina, u prvom redu krpelja varoe.

Zato je savremeno pčelarstvo okrenuto pronalasku i izdvajanju otpornijih sojeva medonosne pčele. Jedna od specifičnih osobina medonosne pčele (Apis mellifera) je higijensko ponašanje koje se definiše kroz prirodnu otpornost pčela prema prouzrokovačima bolesti američke kuge i krečnog legla. Pčele higijenskim ponašanjem brzo otkrivaju i uklanjaju oboljele larve i lutke iz društva. One trakođe otkrivaju i oboljele lutke zaražene krpeljom varroa. Pčele otvaraju i uklanjaju jedinke zaražene varoom 4 do 7 dana nakon poklapanja ćelija.

HIGIJENSKO PONAŠANJE najjednostavije se može provjeriti primjenom tzv. „pin – killed“ metoda, pri čemu se iz svakog društva izvadi po jedan ram sa zatvorenim leglom i na njemu u romboidnom rasporedu obilježi 10 x 10 ćelija (ukupno 100 radiličkih ćelija). Nakon toga se entomološkom iglom što manjeg promjera, sa po jednim ubodom, žrtvuju lutke u obilježenom polju. U nedostatku entomoloških igala, može se koristiti i inzulinska igla.

Ram se obilježi po satonoši i vraća u košnicu, i nakon 24, odnosno 48 sati, očitavaju se očišćene ćelije.

Može se napraviti model na kome se učvrsti 50 ili 100 igala, pa se tako sa jednim ili dva uboda može proces ubrzati, naročito ako se testira veći broj društava. Model se jednostavno pravi, pri čemu se igle buše kroz stiropor ili sličan materijal, a sa gornje strane se zalijepi satna osnova i služi za pravilno usmjeravanje igala.

Sa donje strane, kada je model završen, preko glavnog dijela entomoloških igala postavlja se parče lima ili sličnog čvrstog materijala, što omogućava stabilan oslonac.
Prije upotrebe u narednom društvu igle treba dezinfikovati.

DRUGI NAČIN sprovođenja kontrole higijenskog ponašanja je isijecanje romboidnog polja koje zahvata 100 poklopljenih ćelija, njegovo zamrzavanje i nakon toga vraćanje na isti sat. Nakon 24, odnosno 48 časova, provjeravamo broj očišćenih ćelija.

TREĆI NAČIN KONTROLE može se sprovesti direktno na terenu, ukoliko imamo mogućnost da koristimo tečni azot, koji se uspe u metalnu konzervu, prisloni uz poklopljeno leglo i na taj način umrtvi, a po isteku naprijed navedenog perioda provjerava se broj očišćenih ćelija.

Na fotografijama je dato upustvo. Na prvoj fotografiji je Model sa entomološkom iglom (Za strelice Stiroporna pjena i Satna osnova). Na drugoj – Žrtvovanje lutki entomološkim iglama a na trećoj – Prebrojavanje očišćenih ćelija nakon 48 sati

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY