Nedostatak polena zaustavlja razvoj legla

Nedostatak polena zaustavlja razvoj legla

SHARE

 Pored meda, polen je sastavni dio hrane pčelinjeg društva. Polen obezbjeđuje potrebne količine bjelančevina, masti, vitamina i mineralne materije.

Polen pčele koristi se za:

Proizvodnju hrane za njegu i ishranu pčelinjeg legla. Gotovo polovina njihove hrane čini polen,

Proizvodnju mliječi,

Proizvodnju pčelinjeg voska za izgadnju i obnovu saća i za izgradnju voštanih poklopaca, za poklapanje zrelog legla i ćelija sa zrelim medom iZa sopstvenu ishranu.

Sve ovo je vezano za razvoj pčelinjih društava krajem zime i u proljeće. S jeseni, polen služi za stvaranje rezervi masti i bjelančevina u organizmu pčela. Ova rezerva hrane neophodna je za njegu i ishranu legla, koje počinje da se razvija krajem zime, a prije početka najranije paše, odnosno prije početka unosa polena. Treba znati da nema nijedne prave i potpune zamjene koja može da konkuriše svježoj bjelančevinastoj hrani prenijetoj sa cvjetnog bilja u prirodi.

Ona društva koja nemaju dovoljnu zalihu polena u proljetnjem razvoju, razvijaće se daleko slabije od onog drutšva koje tu zalihu ima. U nedostatku polena, zaustavlja se razvoj legla.

U ruskom Institutu za pčelarstvo, na osnovu ispitivanja o uticaju zalihe hrane u pčelinjem gnijezdu, došlo se do sljedećih rezultata: sa 8-12 kg meda u gnijezdu pčele su snabdijevale larve većom količinom hrane i larve su imale ubjedljivo veću masu (vidi tabelu 1).

Takođe, postojanje većih zaliha hrane podsticajno djeluje na pčele i više su odnjegovale leglo (sa 24%), bolje su hranile larve i odnjegovale kvalitetnije pčele (vidi tabelu 2).

Zaključak je da 8-10 kg meda, perge i polena u košnici kod proljetnog razvoja direktno utiče na intenzivan razvoj legla i izlijeganje kvalitetnijih pčela, čije su osnovne karakteristike:

Veća životna snaga,

Da bolje hrane larve,

Da imaju veću težinu,

Da imaju dužu rilicu,

Da imaju veću medenu voljku u koju može da se smjesti 60-70mg nektara,

Da brže lete,

Produktivnije su u sakupljanju nektara i polena i

Duže žive 4-6 dana.

Sve to čini pčelinje društvo visokoproduktivnim i utiče na količinu izvrcanog meda u bagremovoj paši. Iz ovoga je proistekla stara pčelarska izreka da „med na medu rađa“.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY