Pčelar ing. Rašid Zorlak: TEMPERIRANJE PČELINJE ZAJEDNICE

Pčelar ing. Rašid Zorlak: TEMPERIRANJE PČELINJE ZAJEDNICE

SHARE

Temperiranje pčelinje zajednice se obnavlja tokom cijele godine, to čini sama pčelinja zajednica a nekim okolnostima i pčelar mora pomoći. Kako?!

Pri uzimljenju pčelinje zajednice pčelar pomaže tako što obezbijedi dovoljne količine kvalitetne hrane kao energetskog izvora, što vrši utopljavanje, a sve u cilju lakšeg održavanja neophodne temperature, što uveliko ovisi i od same podnjače.

Danas, među pčelarima, postoje mimoilaženja u pogledu osobina koje treba da obezbijedi podnjača. Jedni se zalažu za podnjaču samo sa mrežom; drugim riječima da je pčela izložena direktno spoljnim uticajima.

U zimu 2007., izvršio sam opsežan eksperiment sa podnjačama. Odabrao sam deset orjentirano istih društava po snazi, po hrani, kvalitetu matica, na isti način izvršio uzimljavanje i utopljavanje. Onda sam pod dva društva postavio klasičnu drvenu podnjaču, pod dva društva žičanu podnjaču bez ikakve toplotne zaštite, pod dva društva žičanu podnjaču sa limom, pod dva društva podnjaču sa drvenom podlogom i pod dva društva žičanu podnjaču sa toplotnom pregradom od čvrstog kartona.

PROČITAJTE I OVO

Dipl. ing. hemije Rašid Zorlak: AMERIČKA GNJILOĆA JE NAJVEĆI PROBLEM DANAŠNJICE!

I šta se desilo?! Sva društva su preživjela! Međutim, različiti su bili rezultati u iskorištenju pčelinjih zajednica u toku te pčelarske sezone. Najbolje se pokazala klasična podnjača, pa podnjača sa drvenom podlogom (približno sa klasičnom podnjačom), podnjača sa podlogom od tvrdog kartona, podnjača sa limom, podnjača bez ikakve podloge (odozdo otvorena).

ZAKLJUČAK – Košnica mora i treba biti zatvorena klasičnom podnjačom, ali obzirom na ekstremno visoke ljetne temperature i potrebu intenzivnog ventiliranja zraka, predlažem žičanu podnjaču sa podlogom od drveta debljine jedan do dva cm. Zašto?! Pčelinje zajednice bez ikakve toplotne zaštite iz zime su izašle veoma oslabljenje (matice su za 20 dana ranije prestale nositi pred uzimljavanje, a 20 dana kasnije nositi na proljeće). Čitavu sezonu su kasnile po svim elementima, te predlažem da se taj pristup potpuno odbaci. Pčelinjoj zajednici moramo obezbijediti dobru ventilaciju kako bi uspješno mogla održavati mikro klimu i ubacivati dovoljne količine kiseonika.

Kako se pčelinja zajednica praktično uzimljuje može se vidjeti u bilo kojoj literaturi. Međutim, važno je da pčelar razmišlja i kroz praktičan rad zastupi sve indikatore, čime će biti potvrđena hipoteza i sigurno je da će svaka pčelinja zajednica uspješno dočekati proljeće i imati brzi proljetni razvoj. (bhpčelar)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY