PČELARSKI STRUČNJAK SULEJMAN ALIJAGIĆ: ŠTA URADITI I KAKO SPASITI DRUŠTVO SA LAŽNOM...

PČELARSKI STRUČNJAK SULEJMAN ALIJAGIĆ: ŠTA URADITI I KAKO SPASITI DRUŠTVO SA LAŽNOM MATICOM?

SHARE

Po mom mišljenju društvo gdje je došlo do aktiviranja lažnih matica nema opravdanost „spašavanja“, mada postoji više načina ako se radi o jakom društvu i želji pčelara da „spasi“ takvu zajednicu.

matica za alijkagica? Šta se dešava u slučaju kada dodam matičnjake košnici sa lažnom maticom. Da li će lažna matica porušiti matičnjake? Hoće li radilice prihvatiti da se izlegu matice? Ili, da prije toga odstranim lažnu maticu, porušim trutovska legla (ako ih ima) pa tek onda da stavim matičnjake?

– Pčelinje društvo prvo postaje bezmatak, pa nakon određenog vremena ako pčelar ne intervenira, na žalost javljaju se lažne matice. To su, ustvari, pčele radilice koje druge mlade pčele intenzivno hrane matičnom mliječu pa se kod njih aktiviraju organi za polaganje jaja (na žalost samo trutovskih).

– Po mom mišljenju društvo gdje je došlo do aktiviranja lažnih matica nema opravdanost „spašavanja“, mada postoji više načina ako se radi o jakom društvu i želji pčelara da „spasi“ takvu zajednicu.

Najbrža sanacija ovakve zajednice jeste da se košnica odnese malo dalje od pčelinjaka, po mogućnosti iza kakve fizičke pregrade, šuma, grmlje, voda, livada…i sve pčele sa svih okvira istresu na travu. Košnicu ne vraćamo na pčelinjak već u skladište, a oni okviri na kojima ima perge i hrane rasporedimo po drugim košnicama, pod uvjetom da nema znakova npr. nozemoze i drugih bolesti.

– One okvire slabijeg stanja i gdje su lažne matice zalegle najbolje je pretopiti. Sve pčele će se vratiti na staro mjesto i pošto ne pronađu svoju košnicu vremenom će preći u susjedne košnice. Lažne matice ako uspiju da polete zbog svoje težine neće biti primljene u druge košnice jer će ih pčele stražarice „detektirati“ i zabraniti ulaz u košnice.

Postoji mogućnost dodavanja matičnjaka u zajednicu sa lažnim pčelama. Ako zaista želimo „spašavati“ društvo sa lažnim maticama dodavanjem matičnjaka, onda to uraditi kad pčele počnu na trutovskim ćelijama da grade prisilne matičnjake. Njih porušiti, a dodati 1-2 zrela matičnjaka. Pčele bi ih trebale prihvatiti bez problema. Ovakvu zajednicu je dobro nakon dodavanja matičnjaka, pojačati sa dva do tri okvira zrelog legla sa pripadajućim pčelama koje se nalaze na njima. Na ovaj način bi pčele kad „osjete“ prisutnost legla i matičnjaka trebale da prestanu hraniti lažne matice (pčele radilice) sa matičnom mliječu i na taj način prestaje njihova „uloga“ matice.

Postoji još načina dodavanja i oplođenih matica tzv „šok terapijom“, ali kao što sam u uvodnom dijelu napisao ne treba robovati broju košnica već težiti jakim pčelinjim zajednicama. Zato, po mom mišljenju, ako se već desila pojava lažnih matica nema, „spašavanje“ te zajednice neko ekonomsko opravdanje.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY