Prof. dr. Mića Mladenović, PROBLEMI TROVANJA PČELINJIH ZAJEDNICA

Prof. dr. Mića Mladenović, PROBLEMI TROVANJA PČELINJIH ZAJEDNICA

SHARE

Kao najopasniji pesticid trenutno u upotrebi profesor je naveo imidakloprid kojim se tretiraju sjemena suncokreta, kukuruza, soje i uljane repice, i on je krivac za nestajanje pčela poslednjih godina

Prema riječima prof. dr Miće Mladenović, profesora sa Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna, problem trovanja pčela prisutan je u cijelom svijetu, naročito tamo gdje je prisutna intenzivna poljoprivreda. On je ukazao da savremena poljoprivreda ne može bez pesticida, ali se njihova upotreba može i mora kontrolisati.

– Trovanje pčela je regulisano zakonom o sredstvima za zaštitu bilja i o držanju i primjeni zaštitnih sredstava, i taj zakon obavezuje svakoga ko upotrebljava pesticide da 48 sati prije upotrebe prijavi svoju namjeru za tretiranje, u suprotnom mora da nadoknadi nanesenu štetu i izgubljenu dobit – rekao je dr. Mladenović.

Kao najopasniji pesticid trenutno u upotrebi profesor je naveo imidakloprid kojim se tretiraju sjemena suncokreta, kukuruza, soje i uljane repice, i on je krivac za nestajanje pčela poslednjih godina. Ovaj pesticid zabranjen je u nekim centralnoevropskim zemljama, a od slijedeće godine će biti zabranjen i u Srbiji. To je rezultat akcije upozoravanja zakonodavaca, koja se provodi već nekoliko godina. Na žalost postoje i mnogi drugi jaki isekticidi koji se koriste u pčelarstvu, poput amitraza, koje treba eliminisati iz pčelarske prakse.

– Pčela je bombardovana sa svih strana, od čovjeka, opreme, jednolične ishrane na velikim plantažama, magnetnog polja različitih frekvencija, zračenja, i postavlja se pitanje da li pčela može da opstane pored nas jer je upravo čovjek njen najveći neprijatelj – tvrdi dr. Mladenović. (BHPČELAR)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY