Slobodan Jevtić: Mogu li se pčele prihranjivati šećerom u prahu umjesto sirupom?

Slobodan Jevtić: Mogu li se pčele prihranjivati šećerom u prahu umjesto sirupom?

SHARE

Pčele moraju imati dovoljno hrane u košnicama. Sirupima, pogačama ili šećerom u prahu se ne može povećati nikakva zaliha hrane u košnici, već se može samo stimulativno djelovati.

Šećer je nužno zlo u pčelarstvu, zlo bez koga pčele u bespašnim godinama ne mogu da opstanu. Tada ga moramo davati pčelama kao hranu, ali trebamo odabrati pravi način davanja, onaj najispravniji i najbezbjedniji za pčele.

Prvo moramo da shvatimo da se šećer daje kao dopuna pčelinje hrane i kao sredstvo koje stimuliše maticu da ne prekida polaganje jajašca u bespašnom periodu kada nam trebaju zimske pčele. (avgust)

Evo mojih savjeta:

  1. Ako radimo dopunu hrane radićemo šećernim sirupom i to u razmjeni 3:2 u korist šećera i to u periodu kada ima unosa polena da bi energetsku (šećer) hranu svoju pretvorile u proteinsku, te da bi sa tom hranom dočekale bezbjedno proljeće.
  1. Prihrana pogačama – Medeno polensko šećerne pogače služe za zimsku prihranu (od februara) i to u slučajevima kada su plitke medne kape da bi pčele prelazile iz ulice u ulicu po hranu. Poznato da je one neće nikada napustiti svoje leglo.
  1. Prihrana šećerom u prahu (i to isključivo čistim ne dodavati sredstva protiv grudvanja) je stimulativna prihrana i to najlošija prihrana za pčele. Obavlja se tokom avgusta na pčelinjicima koji su udaljeni da bi se ostvario kakav takav unos i da matica ne prekida polaganje jajašca.

Pčele moraju imati dovoljno hrane u košnicama. Sirupima, pogačama ili šećerom u prahu se ne može povećati nikakva zaliha hrane u košnici, već se može samo stimulativno djelovati.

Neke se prihrane mogu raditi i namjenski. Ali, o njima drugom prilikom! (bhpcelar)

Odovor pripremio: SLOBODAN JEFTIĆ, Kostolac (Srbija) Tel: 00381 65 387 4275

 

 

 

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY