Slobodan Jevtić: Prednosti i nedostaci pčelarenja sa Fararovim košnicama

Slobodan Jevtić: Prednosti i nedostaci pčelarenja sa Fararovim košnicama

SHARE

Dejan iz St.Banovaca (Srbija): Početnik sam pčelar sa završenom teorijskom školom pčelarstva, imam i malo prakse na LR-u. Uskoro mi stolar radi 10 farara 170, klasičan falc spoj bez cink spajanja (na LR dužinu). Interesuje me:

1. Vaše mišljenje: za “podebljanje falca prednje i zadnje stranice bar za 2 mm. Stari pčelar, 90 – godišnji Novak iz Zemuna kaže da pojačam taj deo jer je najosetljiviji, 10 mm je malo i da idem na 12 mm. Ležište za satonošu ostaje onda 8 mm tako da kada legne satonoša dužina je knap. On tvrdi da je to sasvim dovoljno. Po standardu rade na 10mm i ostaje ležište 10mm, satonoše su 480 mm pa ostaje suviše lufta za lakše vađenje ramova.
2. Da li su neophodni okrugli otvori na svakom nastavku? (mišljenja pčelara su podeljena)
3. Da li je na podnjači neophodna poletaljaka?
4. Kolika treba da su okca mm mrežaste podnjače?

ODGOVOR SLOBODANA JEVTIĆA:

Morate da se prilagodite drugojačijem radu s LR košnicama čim ubacujete u sistem Farar telo od 170 mm. Izrada falca punijeg za 2 mm od 10 (praviti 12 mm) je bespotrebno. Isti takav falc je na svim košnicama koje čak i više imaju manipulacija (mislim na DB i LR gde se radi ramovima, a Fararom se radi telima. Izrada takvog falca na uštrb unutrašnjeg dela samo će smetati, pčele će propolisati a satonoše zaglavljivati. Zato, poštujte standardne mere!

Ja radim s okruglim otvorima i oni imaju mnogo više prednosti nego nedostataka; mogu se regulisati regulatorima. Kod okruglih otvora nema pčela stražarica, mali je broj ulazaka osa. Ima i prednosti kod manipulacija.

Poletaljka na podnjači je nešto što pčelari neće da priznaju da više smeta nego što koristi. Što veća poletaljka to više stražarica, piste za uzletanje i sletanje pčelama ne trebaju. Meni sada prave podnjače bez leta samo ću imati okrugla na tela zašto? NEMA GRABEŽI.

Okca na podnjači moraju biti 3*3mm ili 3*10mm, kakva sada rade kvalitetna da kroz mrežu otpad ispada a pčele ne prolaze. Žica što deblja i da je zaštićena pocinkovana; nikada crnu žicu ne koristiti.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY