Švedski naučnici tvrde: PČELE HEMIJSKI TRETIRANE PROTIV VAROE, PODLOŽNIJE SU VIRUSNIM INFEKCIJAMA!

Švedski naučnici tvrde: PČELE HEMIJSKI TRETIRANE PROTIV VAROE, PODLOŽNIJE SU VIRUSNIM INFEKCIJAMA!

SHARE

Akaricid, hemijsko sredstvo koje se koristi protiv varoe, izgleda da čini pčele više podložnim infekcijama takozvanog virusa deformisanih krila. Ovo stoji u istraživanju objavljenom u časopisu “Applied and Enviromental Microbiology” (“Primijenjena i mikrobiologija okoliša”). Ovi virusi su identificirani kao potencijalni uzročnici CCD-a

Nametnik varoa je trenutno glavni patogen koji se dovodi u vezu sa CCD-om među evropskim vrstama pčela diljem svijeta. Populacija ovog nametnika rapidno raste, ubijajući kolonije u roku od dvije-tri godine, ukoliko pčelar ne otkloni ličinke, a što obično uključuje hemijski tretman, konkretno upotrebu akaricida.

– Međutim, sve su prilike da i pored tretmana, ličinke varoe ubijaju pčele indirektno – prenoseći virusne infekcije na pčele – izjavila je Barbara Locke sa švedskog Univerziteta za poljoprivredu “Uppsala”.

Pokus na šest kolonija

Istraživači sa ovog univerziteta su stoga postavili hipotezu: tretman akaricidom može populaciju virusa smanjiti zajedno sa populacijom varoe. Potom su pristupili studiji. Tretirali su šest pčelinjih kolonija sa “Apistanom” (akaricid; sintetički lijek protiv varoe). Tretman je trajao šest sedmica, što je i uobičajeno vrijeme trajanja tretmana.

Tri kolonije su ostavili netretirane. U svim kolonijama su sedmično pratili najezdu varoe i virusa. Nasuprot hipotezi istraživača, virusna infekcija se pogoršala u tretiranoj grupi, slijedeći tretman akaricidom.

– Ovo početno pogoršanje je primijećeno na svim stadijima pčele, uključujući i kukuljice koje nikad nisu ni bile u kontaktu sa larvama varoe. Ovo smo protumačili kao direktni efekat akaricida. Ukratko rečeno, došli smo do zaključka da akaricid pčele čini podložnijima virusnim infekcijama – kazala je Locke.

Reducirati nivo virusne infekcije

Locke je, međutim, istakla da je razina virusne infekcije do kraja tretmana opala usljed reduciranog prijenosa virusa, koje ličinke varoe obavljaju. No, ipak je na samom kraju pokusa, odnosno procesa otklanjanja ličinki varoe, zamijećeno značajno prisustvo virusa.

– S obzirom da virus nije reduciran u koloniji toliko brzo koliko su larve varoe uklonjene, naše istraživanje podvlači važnost ranog uklanjanja ličinki varoe, a u cilju reduciranja nivoa virusa kod pčela koje prezimljavaju, da bi izbjegli gubitke – kazala je Locke, te dodala da kako je zaključeno da druge dvije virusne infekcije pčela, virus crnog matičnjaka i virus mješinastog legla, nisu u vezi sa varoom, niti njenim tretiranjem.((Prema tekstu “Chemical treatment for colony collapse disorder temporarily worsens viral infections in honeybees”, objavljenom na PhysOrg.com)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY