Koja je minimalna udaljenost pčelinjaka od dvorišta i kuće gdje se boravi?

Koja je minimalna udaljenost pčelinjaka od dvorišta i kuće gdje se boravi?

SHARE

beehives

U FBiH, na žalost, još uvijek nema nikakvog prijjedloga zakona o pčelarstvu gdje bi se sve detaljno odredilo. U RS-u postoji Zakon o pčelarstvu koji je sličan zakonima o pčelartsvu u okruženju (Srbija, Hrvatska, Slovenija…) U tim zakonima je naglašeno slijedeće:

(1) Minimalna udaljenost pčelinjaka od stambenih zgrada, poslovnih prostorija, objekata za stoku, javnih puteva i tuđih zemljišta mora biti veća od 20 metara vazdušne linije, osim ako se radi o vlastitim objektima pčelara gdje ova udaljenost može biti i manja.

(2) Minimalna udaljenost pčelinjaka od predškolske ili školske ustanove, internata i igrališta mora biti veća od 100 metara vazdužne linije, a izlazna strana pri smještaju pčelinjaka ne smije biti okrenuta prema stambenim zgradama, poslovnim prostorijama, predškolskim i školskim ustanovama i internatima.

(3) Minimalna udaljenost pčelinjaka od proizvođačkih i prerađivačkih pogona i turističkih objekata tokom turističke sezone mora biti veća od 300 metara vazdušne linije.

(4) Minimalna udaljenost pčelinjaka od autoputa, željezničke pruge i aerodroma mora biti veća od 50 metara vazdušne linije, a izlazna strana na košnici ne smije biti okrenuta prema autoputu, željezničkoj pruzi i aerodromu.

(5) Minimalna udaljensot između dva pokretna pčelinjaka mora biti veća od 200 metara međusobne udaljensoti vazdušnom linijom i 300 metara između stacionalnog i pokretnog pčelinjaka.

(6) Minimalna udaljenost između pčelinjaka i selekcijskog centra mora biti veća od tri kilometra vazdušne linije.

(7) Na vidnom mjestu pčelinjaka treba da stoji tabla sa imenom i prezimenom vlasnika pčelinjaka, adresom i brojem telefona.

Uglavnom se treba držati ovih uputa gore navedenih.Odgovorio: prof. Sulejman Alijagić

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY