PČELARI – znate li odgovor na sva pitanja?

PČELARI – znate li odgovor na sva pitanja?

SHARE

  Bilo da ste pčelar početnik ili profesionalac trebalo bi bez problema da odgovorite na ova pitanja. U suprotnom, pogledajte tačne odgovore i naučit ćete nešto novo!

1. Koja od navedenih bolesti pčela je virusnog porijekla?
a) Krečno leglo
b) Nozemoza
c) Američka kuga
d) Akutna paraliza

2. Koja od navedenih košnica ne spada u nastavljače?
a) Longstrot Rutova
b) Dadan Blatova
c) Pološka
d) Fararova

3. „Dresiranje pčela“ se obavlja radi:
a) Selidbe pčela
b) Povećanja mirnoće pčela
c) Usmjeravanja pčela na određenu pašu
d) Spajanja pčelinjih društava

4. Šta je od navedenog, procentualno najviše sadržano u medu
a) Prosti šećeri
b) Saharoza
c) Enzimi
d) Minerali

5. „Sistemik“ je naziv za lijek protiv varoe koji djeluje:
a) Dimljenjem
b) Kontaktno
c) Isparavanjem
d) Preko organizma pčele

6. Sa kojih od navedenih biljaka pčele sakupljaju i nektar i polen?
a) Topola
b) Trešnja
c) Lavanda
d) Leska

7. Prevelikim zagrijavanjem med gubi svoja ljekovita svojstva?

a) Činjenica
b) Mit

8. Koje su jedne od najstarijih vrsta košnica?
a) AŽ košnica
b) Pletara
c) Lisnjača

9. Kada se vrši dijagnoza prisutnosti varoe u košnicama?
a) Početkom aprila
b) U januaru ili februaru
c) Bilo kada

10. Matična mliječ se koristi kao hrana:
a) Matice
b) Radilica
c) Truta

d) Ličinki


1. Tačan odgovor D.
Akutna pčelinja paraliza je virusna bolest mladih pčela. Virus je u većij količini smješten u mednom mjehuru bolesnih pčela.

2. Tačan odgovor C.
Pološka je tip košnice koja se sve rjeđe sreće. Plodište i medište su jedno pored drugog, najčešće razdvojeni matičnom rešetkom, a ne jedno iznad drugog.

3. Tačan odgovor C.
Dresiranjem pčela postiže se da pčele posjećuju željenu biljnu kulturu u većem obimu.

4. Tačan odgovor A.
Prosti šećeri su procentualno najviše zastupljeni u medu. Glavni sastojci meda su ugljikohidrati i oni čine 95-99% suhe tvari ovisno o vrstama.

5. Tačan odgovor D.
„Sistemik“ djeluje protiv varoe kroz prehranu pčele ili preko limfne tekućine pčele.

6. Tačan odgovor B.
Trešnja cvjeta rano u proljeće, skoro u isto vrijeme kad i lista pa je za pun rod ovisna o povoljnim klimatskim uslovima kako bi pčele i ostali oprašivači mogli odraditi svoj dio posla.

7. Tačan odgovor A.
Ako med uzimate u raznim napicima poput čajeva, morate paziti da čaj nije prevruć jer se prevelikim zagrijavanjem gube ljekovita svojstva meda.

8. Tačan odgovor B.
Pletara je jedna od starijih oblika košnica. To je košnica koja ima saće koje ne možemo mijenjati po želji. Vađenje meda iz takve košnice je teško i više se uglavno ne praktikuje.

9. Tačan odgovor B
Dijagnoza se vrši u zimsko vrijeme u januaru ili februaru podmetanjem čiste podloge na podnicu košnice koja se umeće dan ranije a vadi prije eventualnog pročistog izleta idućeg dana.

10. Tačan odgovor D.
Matična mliječ je lučevina medonosnih pčela koja se koristi kao hrana ličinki. Sve ličinke u koloniji se hrane s matičnom mliječi, ali je odrasle pčele uopšte ne konzumiraju.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY