Provjerite svoje znanje: PČELARI – znate li odgovor na sva pitanja?

Provjerite svoje znanje: PČELARI – znate li odgovor na sva pitanja?

SHARE

 Bilo da ste pčelar početnik ili profesionalac trebalo bi bez problema da odgovorite na ova pitanja. U suprotnom, pogledajte tačne odgovore i naučit ćete nešto novo!

1. Kad izlete iz košnice, koliko dugo pčele mogu da izdrže glad?

a) Od 2 do 10 sati
b) Od 4 do 17 sati
c) Od 6 do 12 sati
d) Od 7 do 15 sati

2. Koja količina hrane je potrebna jednoj pčeli da savlada rastojanje od 1 km?

a) 2-40 miligrama meda
b) 5-50 miligrama meda
c) 7-30 miligrama meda

3. Kada pčela nosi tovar dva puta veći od sebe?

a) Kada iznosi višak hrane iz košnice
b) Kada iznosi truta iz košnice

4. Razlikuju li pčele boje?

a) Da
b) Ne
c) Razlikuju samo neke boje

5. Šta predstavlja petiolust?

a) Crijevo koje spaja grudi pčele i trbuh
b) Drugi naziv za američku gnjiloću legla
c) Vrsta parazita koji isključivo napada matice

6. Šta pčele ne prenose u košnici?
a) Med
b) Suvišan vosak
c) Polen

7. Koliko vremena se sačuva kod pčela instinkt za izgradnju saća?

a) Od sredine februara do kraja aprila
b) Od sredine aprila do kraja avgusta
c) Od sredine avgusta do kraja septembra

8. Koji je najefikasniji način za prekid rojenja?

a) Obilna paša
b) Razdvajanje društava
c) Uvođenje nove matice

9. Za šta se koristi rojevka za matice?

a) Koristi se za odgajanje mladih pčela
b) Predviđena je za istovremeno odgajanje velikog broja matica

10. Koji materijal postavljen u dimilicu proizvodi dugotrajan dim?

a) Karton od školjke jaja
b) Suhe hrančice
c) Osušene pečurke

 RJEŠENJE

1. TAČAN ODGOVOR B.
Pčele kad izlete iz košnice mogu da izdrže glad od 4 do 17 sati, a mlade pčele od 7 do 111 sati, pri čemu je temperatura od odlučujućeg značaja.
2. TAČAN ODGOVOR A.
Količina hrane zavisi od tovara koji nosi pčela i od vjetra koji joj ide u susret. Prema podacima sprovedenih istraživanja, da se savlada rastojanje od 1 km, pčeli je potrebno 2-40 miligrama meda.
3. TAČAN ODGOVOR B.
Pčela nosi tovar dva puta veći od sebe kada iznosi truta iz košnice.
4. TAČAN ODGOVOR C.
Pčele su u stanju da razlikuju samo neke boje – bijelu, žutu i plavu. One ne razlikuju crvenu boju, miješaju je sa tamno sivom, a zelenu sa plavom i žutom. Zato dobro primaju ultravioletne zrake koje su nevidljivi za čovjekovo oko.


5. TAČAN ODGOVOR A.
Petiolust je crijevo koje spaja grudi pčele i trbuh. Kroz petiolust prolaze svi osnovni unutrašnji organi pčele.
6. TAČAN ODGOVOR C.
Pčele ne prenose polen smješten u saću. One ga uzimaju otuda samo kod njegovanja legla.
7. TAČAN ODGOVOR B.
Instinkt gradnje kod pčela obično se pokazuje od sredine aprila do kraja avgusta. Na njegov produžetak u proljeće i jesen može da utiče pčelar.
8. TAČAN ODGOVOR A.
Najefikasniji način za prekid rojenja je da se pčelama osigura obilna paša. Tada pčelinje društvo, ne samo da prestaje da daje znake rojenja, nego obično počinje da ruši izgrađene matičnjake.


9. TAČAN ODGOVOR B.
Rojevka za matice je predviđena za istovremeno odgajanje velikog broja matica. U nju stave 3 rama. Provjetrava se kroz cijelu površinu poda i bez leta.

10. TAČAN ODGOVOR C.
U dimilici najbolje gori materijal od parazitne pečurke koja raste na drvetu koje truli. Prije korištenja treba dobro da se osuši. Sušenje može da se ubrza ako se pečurka izreže na kockice 2x2x2 cm, i postavi se jedan dan u sunčani topionik (pri sunčanom vremenu).

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY