Riješite kviz i provjerite svoje pčelarsko znanje!

Riješite kviz i provjerite svoje pčelarsko znanje!

SHARE

Bilo da ste pčelar početnik ili profesionalac trebalo bi bez problema da odgovorite na ova pitanja. U suprotnom, pogledajte tačne odgovore i naučit ćete nešto novo!

1. Šta od navedenog spada u nezarazne bolesti pčela?
a) Kamenito leglo
b) Američka gnjiloća legla
c) Pregrijano leglo
d) Ameboza

2. Patuljasta pčela vodi porijeklo iz koje zemlje?
a) Brazila
b) Indije
c) Španije
d) Australije

3. Ko je tvorac savremene pčelarske dimilice?
a) Moses Quinby
b) Vince Cable
c) Aristotel

4. Preokretanjem srednjeg rama legla omogućava se brži razvoj pčelinjeg društva

a) Mit
b) Činjenica

5. Koje vrste košnica su one sa pokretnim saćem
a) Dubine
b) Pletare
c) Daščare
d) Lisnjače

6. Evropska gnjiloća je bolest:
a) Nepoklopljenog legla
b) Poklopljenog legla

7. Koliko cvjetova u toku jednog dana može oprašiti jaka pčelinja zajednica?

a) do 5000 cvjetova
b) do 100 000 cvjetova
c) do 2 000 000 cvjetova
d) do 3 000 000 cvjetova

8. Matičnjak je stanica koja služi za:

a) Razvijanje matice
b) Skladištenje meda i peluda
c) Razvijanje larvi

9. Pčelinji otrov proizvode mlade pčele u prve dvije sedmice života

a) Tačno
b) Netačno

10. Trutovi nakon parenja sa maticom:

a) Odlaze u drugu košnicu
b) Počinju sa hibernacijom
c) Sakupljaju med
d) Umiru

 RJEŠENJE

1. Tačan odgovor C.

Pregrijano leglo spada u nezarezne bolesti pčelinje zajednice.

2. Tačan odgovor B.

Patuljasta pčela porijeklom je iz Indije. Osim svoje male veličine, ova vrsta je prilično slična drugim Apis vrstama.

3. Tačan odgovor A.

Dimilica je jedan od prepoznatljivih alata koje povezujemo sa pčelarstvom a njen tvorac je poznati američki pčelar Moses Quinby.

4. Tačan odgovor B.

Preokretanje rama se može i preskočiti ako je leglo veliko i ako je sezona već odmakla.

5. Tačan odgovor D.

Lisnjače su košnice sa pokretnim saćem i one se otvaraju odostraga.

6. Tačan odgovor A.

Evropska gnjiloća je bolest nepoklopljenog legla kada u uginulim ličinkama nalazimo više vrsta mikroorganizama.

7. Tačan odgovor D.

Jaka i zdrava zajednica u toku dana može oprašiti do 3 000 000 cvjetova.

8. Tačan odgovor A.

Matičnjak služi za razvijanje matice a kada matičnjaci ostare, matica ih uz pomoć pčela sve poruši.

9. Tačan odgovor A.

Osnovna namjena pčelinjeg otrova je štititi pčelu i njenu zajednicu od neprijatelja.

10. Tačan odgovor D.

Matica se pari sa do 20 trutova koji nakon parenja umiru.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY