TESTIRAJTE SVOJE PČELARSKO ZNANJE: PČELARI – znate li odgovor na sva...

 TESTIRAJTE SVOJE PČELARSKO ZNANJE: PČELARI – znate li odgovor na sva pitanja?

SHARE

Bilo da ste pčelar početnik ili profesionalac trebalo bi bez problema da odgovorite na sva ova pitanja. U suprotnom, pogledajte tačne odgovore i naučit ćete nešto novo!

1. Prosječno pčelinje društvo, tokom zime, od novembra do marta približno potroši hrane:

a) 2-3 kg
b) 6-8 kg
c) 10-12 kg
d) 12-14 kg

2. Koja od navedenih vrsta meda nije monoflorni?

a) Heljdin
b) Bagremov
c) Maslačkov
d) Livadski

3. U nedostatku meda pčele radilice tjeraju trutove iz košnica ostavljajući ih da gladuju.

a) Tačno
b) Netačno

4. Poznato je da pčele komuniciraju plesom. Šta je svrha plesa njihanja?

a) Upozoriti koloniju na onečišćenje hrane
b) Upozoriti koloniju na prisutnost predatora
c) Obavijestiti druge pčele na prisutnost nektarne paše na udaljenosti većoj od 10 metara
d) Obavijestiti druge pčele na prisutnost nektarne paše unutar 10 metara

5. Od koliko dana starosti pčele počinju čistiti saće i ostale dijelove košnice?

a) Čim se izlegu
b) Pčele ne čiste saće i košnicu
c) Od 10-15 dana starosti
d) Od 3-5 dana starosti

6. U zadnjih deset godina u svijetu je došlo do značajnog pada u broju pčelara.

a) Tačno
b) Netačno

7. Sporama američke kuge najlakše se može zaraziti:

a) Jaje
b) Mlada larva
c) Stara larva
d) Mlada pčela

8. Šta je od navedenog najsmrtonosnije za pčelu:

a) Insekticid
b) Herbicid
c) Fungicid
d) Rodnecid


9.Koji su simptomi vapnenastog legla?

a) Pčele su dezorijentisane ipokušavaju pobjeći iz košnice
b) Larve su na površini bijelosive boje, pčele ih pokušavaju izbaciti iz košnice
c) Pčele se vrte u krug i ugibaju na samom ulazu u košnice

10. Za konstrukciju košnice Krizmanovke 1926. godine, na izložbi jugoslavenskih pčelarskih društava u Dubrovniku Milan Krizman je osvojio koju medalju?

a) Bronzanu
b) Zlatnu
c) Srebrnu

  RJEŠENJE

1. Tačan odgovor B.

Snažno pčelinje društvo tokom zimskih mjeseci potroši 6-8 kg hrane.

2. Tačan odgovor C.

Ovaj med ima oštar okus i aromu poput cvijeta od kojega nastaje.

3. Tačan odgovor A.

Ovo je surova ali neophodna mjera za opstanak kolonije.

4. Tačan odgovor C.

Cilj plesa njihanja je obavijestiti pčele na prisutnost nektarne paše na udaljenosti većoj od 10 metara. U ravnoj strani polu-kruga pokazuje smjer, udaljenost i intenzitet nektarne paše.

5. Tačan odgovor D.

Pčele spadaju među najčistija živa bića na svijetu i redovono čiste svoj životni prostor kao i jedne druge.

6. Tačan odgovor B.

Naprotiv, statistika pokazje da svake godine raste broj ljudi koji se odlučuju početi baviti pčelarstvom. U 2015. godini na primjer, samo u Americi je registrovano preko oko 30 hiljada novih pčelara.

7. Tačan odgovor B.

Ova bolest se javlja i širi velikom brzinom svuda u svijetu od proljeća do jeseni zato što je to bolest zatvorenog legla.

8. Tačan odgovor A.

Insekticid je definitivno najsmrtonosniji za pčelu. Pčela odmah pri kontaktu ugiba, neposredno na cvijetu.

9. Tačan odgovor B.

Uočavanje i dokazivanje bolesti je moguće golim okom i laboratorijskom analizom. Liječenje se vrši sužavanjem košnice, stvaranjem dodatne topline utopljavanjem ili prevješavanjem

10. Tačan odgovor C.

Za konstrukciju ove košnice istaknuti pčelar Milan Krizman za konstrukciju ove košnice 1926. godine na izložbi jugoslovenskih pčelarskih sruštava u Dubrovniku osvaja srebrnu medalju. Košnica dobiva ime po svom autoru „krizmanovka“.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY