BEZ ANTENA, PČELE SU NESPOSOBNE ZA ŽIVOT

BEZ ANTENA, PČELE SU NESPOSOBNE ZA ŽIVOT

SHARE

Pčela ima jedan par pipaka koji su “usađeni” na čelo. Na kraju pipaka se nalazi takozvani bič, na kojem se nalaze dlačice, manja udubljenja i porozne pločice. Dlačice služe za pipanje, a porozne pločice i udubljenja kao čulo mirisa. Trut ih ima 30.000, radilica 6000, a matica 200. Pčela dobro razlikuju pojedine mirise, koje im u prirodi služe za orijentaciju na male udaljenosti. Trut ima najrazvijenije čulo mirisa da može osjetiti maticu prilikom oplodnje. Ako se pčelama uklone pipci, nesposobne su za život i propadaju.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY