Da li je svaki med – ZDRAV MED!? Kancerogeni otrovi u košnicama

Da li je svaki med – ZDRAV MED!? Kancerogeni otrovi u košnicama

SHARE

Pčelarima, ali ne i konzumentima meda je poznato da hemijska sredstva, koja se sada uglavnom koriste u borbi protiv krpelja, najveće opasnosti za pčele, sadrže amitraz koji je ustvari sastojak svakog bojnog otrova i koji je kancerogen! Želimo da na neki način  probudimo svijest  i savijest kod pčelara da počnu izbjegavati amitraze koji su skoro svugdje u Evropi zabranjeni i počnu koristiti dozvoljena biološka sredstva

Od davnina je  med korišten kao dodatak prehrani za opće poboljšanje zdravstvenog stanja organizma ili kao preventiva i pomoć u liječenju raznih bolesti kako kod djece i odraslih tako i kod starijih osoba. Ali, da li je i svaki med baš ZDRAV MED?! Mnogi konzumenti meda nisu znali da i pčela obolijeva i da i ona treba lijek kao i čovjek. Jedna od najrasprostranjenijih bolesti na ovim prostorima, a i širom svijeta je Varooza, opaka parazitna bolest čiji je uzročnik Varooa  ili u narodu poznatija kao krpelj. Ona parazitira u pčelinjem društvu cijelu godinu hraneći se hemolinfom larvi, lutki i odraslih pčela što može dovesti do ugibanja cijelog pčelinjeg društva.

Svaki pčelar suočen je sa ovim napasnikom i mora se boriti protiv njega tokom cijele godine da bi imao zdravo i kvalitetno pčelinje društvo koje će mu donijeti med. Do sada su uglavnom korištena hemijska sredstva u borbi protiv Varooe, a manje biološka sredstva kao npr. mravlja i oksalna kiselina. Ako se Varooza ne tretira nekim sredstvima može se izgubiti čitavo pčelinje društvo ili ono neće biti sposobno za rad, tj. za proizvodnju meda. A ako nema pčela, nema ni oprašivanja biljaka, niti meda. Samim tim je ugrožen čovjek koji bez ovih faktora sigurno ne može opstati kao ljudsko biće.

Pčelarima, ali ne i konzumentima meda je poznato da hemijska sredstva, koja se sada uglavnom koriste u borbi protiv ovog parazita, sadrže amitraz koji je ustvari sastojak svakog bojnog otrova i koji je kancerogen! Dugoročno konzumiranje ovakvog meda sigurno može proizvesti ozbiljne posljedice za ljudski organizam, čega sada sigurno nismo ni svjesni.

Pčelarima je amitraz kako i sami kažu nužno zlo, jer da ga ne upotrijebe protiv Varooe izgubili bi pčelinje društvo, što je prema njihovoj računici veći gubitak nego ostatak amitraza – bojnog otrova u medu i vosku kojeg pčelari  i više puta koriste tokom proizvodnje meda.

Istina, postoje i savjesni pčelari koji su svjesni ove činjenice. Kako med uglavnom koriste i njihovi ukućani, njihova djeca i unučad, oni  sve više pribjegavaju biološkom liječenju Varooze, tj. uništavanju ovog, takozvanog krpelja.

Na tržištu se mogu naći neki uvozni lijekovi na bio bazi koji su, istina, dosta skuplji nego hemijska sredstva, ali zato nisu štetni.

Nažalost, danas većina pčelara gleda svoju računicu, pa i po cijeni da taj med nije 100% prirodan i zdrav, a prodaju ga pod takvim imenom. Na ruku im ide i nepostojanje uređene zakonske regulative u našoj državi. Niko ih ne kontroliše i ne pita kako i čime su tretirali Varoozu; bitno je da je nema (Varooe) na pčeli i da je ona sposobna za rad, odnosno proizvodnju meda.

Tu su kupci meda najviše ugroženi, imajući u vidu da mnogi od njih i ne znaju za ovu bolest, niti kako se ona liječi i koje lijekove pčelar koristi i u konačnici, kakav je kvalitet meda koji oni kupuju pod nazivom Domaći med, Prirodan med, Eko med itd…?

 Zato bi pčelari trebali biti savjesniji prvo prema pčeli koja je zaslužila kvalitetan i prirodan lijek, a i prema kupcima i konzumentima meda. Još uvijek kod nas nema navike da se med koristi svakodnevno, uglavnom ga konzumiraju djeca, bolesnici, starije osobe za jačanje organizma ili kao preventiva raznim bolestima, ali ne i u dovoljnim količinama.

Želimo da na neki način probudimo svijest i savijest kod pčelara da počnu izbjegavati amitraze koji su skoro svugdje u Evropi zabranjeni i počnu koristiti dozvoljena biološka sredstva, a konzumenti meda trebaju povesti račun da kupuju med od pouzdanih i savjesnih pčelara!

Mirsada Šehagić, Goražde/arhiv BH pčelara

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY