DOK PČELE VRIJEDNO RADE, BUMBARI ZIMU PROVODE U HIBERNACIJI!

DOK PČELE VRIJEDNO RADE, BUMBARI ZIMU PROVODE U HIBERNACIJI!

SHARE

Iako su pčele i bumbari međusobno usko povezani, njihovo ponašanje tokom zimskih dana se uveliko razlikuje.

„PČELINJI HLJEB“ ODRŽAVA MATICE U ŽIVOTU

Kolonija pčela može preživjeti cijelu zimu, svakodnevno održavajući košnicu toplom i braneći je od napasnika. Iako je broj pčelinje kolonije znatno manji tokom zime, nego u toplim ljetim danima, ona i dalje sadržava na hiljade jedinki. One će se hraniti i raditi tokom cijele zime, a za tu aktivnost su im potrebne velike zalihe sakupljene hrane.

S druge strane, bumbari tokom zime ne održavaju kolonije. Umjesto toga, posljednje leglo ljetne kolonije će se sastojati uglavom od matica, a svaka od njih će se pariti i pronaći gnijezdo u kojem će prezimiti. Matice bumbara su jedine koje će hibernirati sve do proljeća.

Tokom hibernacije, matica bumbara se neće hraniti niti raditi. Usporena brzina njenog metabolizma joj omogućava da preživi duže vremenske periode bez hrane, i troši veoma malo energije.

Ipak, kada dođe proljeće matica mora naporno raditi. Prije svega počinje sa pronalaženjem odgovarajućeg gnijezda, u kojem će od voska napraviti mjesto za skupljanje manje količine meda. Također, sakupljat će polen kojeg će miješati sa medom i tako dobiti pergu ili „pčelinji hljeb“.

Nakon toga, matica bumbara svoja jaja polaže na polen, a zatim sjedi na njima kako bi ih održala toplim. Dok čeka da se mladi bumbari razviju, matica će se hraniti medom koji je prethodno pripremila.

Prva serija mladih pčela se sastoji uglavnom od radilica – pčele koje će obavljati manje poslove u košnici i tražiti hranu, dok će matica i dalje polagati jaja. Nakon nekog vremena, izleći će neka jaja iz kojih će se razviti druge matice i trutovi. To su pčele koje će biti odgovorne za sljedeću generaciju.

Ovaj životni ciklus se pronalazi kod bumbara u umjerenim meteorološkim regijama svijeta. Neke vrste tropskih bumbara imaju veoma male kolonije koje mogu živjeti i po nekoliko godina, jer nemaju potrebu za hibernacijom.

(bhpcelar.com)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY