Šta je sve trebalo u aprilu uraditi na pčelinjaku?!

Šta je sve trebalo u aprilu uraditi na pčelinjaku?!

SHARE

AKTIVNOSTI KOJE JE VAŽNO U APRILU /TRAVNJU URADITI NA PČELINJAKU

 • Izvršiti detaljan pregled pčelinjih društava početkom mjeseca ako to nije urađeno u drugoj polovini marta;
 • Pratiti stanje i razvoj svojih pčela, blagovremeno vršiti proširenje gnezda;
 • Otklapati saće sa starim medom u cilju oslobadjanja prostora i stimulisanja matice za leženje;
 • Oduzimati okvire sa viškom cvijetnog praha za vrijeme cvijetanja voća i čuvati ga kao rezervu;
 • Sakupljati cvijetni prah hvatačima;
 • Preduzimati mjere za održavanje radnog raspoloženja i sprečavanje pojave rojevnog nagona;
 • Ukoliko dodje do prekida paše ili pogoršanja vremenskih prilika treba nastaviti stimulativno prihranjivanje;
 • Koristiti voćnu pašu za izgradnju novog saća dodavanjem satnih osnova;
 • Spajati slaba društva sa jačim;
 • Kontrolisti zdravstveno stanje pčela i legla i po potrebi preduzimati odgovarajuće mjere;
 • Sprovoditi biološku borbu protiv varoe upotrebom okvira gradjevnjaka;
 • Stalno održavati pojilo u ispravnom stanju.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY